Oxbridge

Rhaglen Ryngwladol Ar-lein yr Haf Rhydgrawnt: 6-17 Gorffennaf 2020

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r prif goleg Safon Uwch yng Nghymru (DU) sydd ag enw da am lwyddiant Rhydgrawnt.
 
Mae ein rhaglen Rhydgrawnt wedi bod yn rhedeg am fwy na dau ddegawd, gan roi’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr gael eu derbyn i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russel Group eraill. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Newydd, Rhydychen a Choleg Churchill, Caergrawnt.
 

Category

International

Oxbridge Online International Summer Programme: 6-17 July 2020

Gower College Swansea is the leading A Level College in Wales (UK) with a reputation for Oxbridge success. 
 
Our Oxbridge programme has been running for more than two decades, providing students with the best possible preparation for acceptance to Oxford, Cambridge and other Russell Group universities. Gower College Swansea is partnered with New College, Oxford and Churchill College, Cambridge. 
 

Category

International

12 myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yn mynd i Rydgrawnt

Mae 12 myfyriwr Safon uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lleoedd i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2020.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n ceisio darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n bwriadu symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Enw:

Ysgol flaenorol:

Cynigiwyd lle yn:

Category

A Level and GCSE

12 Gower College Swansea students heading to Oxbridge

Twelve A Level students from Gower College Swansea have been offered places to study at Oxford or Cambridge University in 2020.

These students are all following the Oxbridge Programme at the Gorseinon Campus, which aims to provide the best possible preparation for students aiming to progress to Oxford, Cambridge and other Russell Group universities.

Name:

Previous school:

Offered place at:

Category

A Level and GCSE

Coleg Rhydychen yn ehangu menter allgymorth i Abertawe

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn menter newydd sbon sy’n ceisio denu mwy o bobl ifanc o ysgolion gwladol i Brifysgol Rhydychen.

Aeth tua 80 o fyfyrwyr Safon Uwch i’r gweithdy Step Up yn ddiweddar ar Gampws Gorseinon dan arweiniad Pennaeth Allgymorth y Coleg Newydd, Rhydychen - a chyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Daniel Powell.

Category

A Level and GCSE

Oxford college expands outreach initiative to Swansea

Students at Gower College Swansea have taken part in a brand new initiative that aims to attract more young people from state schools to the University of Oxford.

Around 80 A Level students attended the recent Step Up workshop at the Gorseinon Campus which was led by Head of Outreach at New College, Oxford - and former student of Gower College Swansea - Daniel Powell.

Category

A Level and GCSE

College launches HE+ and Seren Academy for 2019

Gower College Swansea has welcomed over 400 learners to the Gorseinon campus for the launch of the HE+ programme and Seren Academy for 2019/20.

Gower College Swansea, at the invitation of and in collaboration with, the University of Cambridge, is the ‘hub’ institution in the Swansea HE+ Consortium, working with the seven state sixth-form schools in the City and County of Swansea.

Category

A Level and GCSE

Annog disgyblion i ‘anelu’n uchel’ mewn digwyddiad Coleg

Yn ddiweddar, trefnodd Coleg Gŵyr Abertawe ddigwyddiad arbennig i ddisgyblion Blwyddyn 10 o ysgolion uwchradd ar draws Abertawe.

Roedd lansiad rhaglen Sylfaen Seren yn Stadiwm Liberty wedi rhoi cyfle i bron 400 o bobl ifanc ddysgu rhagor am yr amrywiaeth o ddewisiadau addysg uwch y gallent eu harchwilio ar ôl cwblhau eu cyrsiau Safon Uwch.

Category

A Level and GCSE

Pupils encouraged to ‘aim high’ at College event

Gower College Swansea recently organised a special event for Year 10 pupils from secondary schools across Swansea.

The launch of the Welsh Government’s Seren Foundation programme at the Liberty Stadium enabled almost 400 young people to find out more about the range of higher education options they could explore after they complete their A Levels.

Category

A Level and GCSE

Un deg un o fyfyrwyr yn mynd i Rydgrawnt

Mae 11 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2019.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n bwriadu darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n gobeithio symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Category

A Level and GCSE

Pages

Subscribe to RSS - Oxbridge