a levels

Canlyniadau Arholiadau Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o 99%. Derbyniwyd 1255 o gofrestriadau ar gyfer sefyll yr arholiadau.

Roedd 34% o’r graddau hyn yn A*- A, gyda 61% yn A*- B ac roedd 85% yn A*- C.

Y gyfradd pasio cyffredinol ar gyfer Safon UG oedd 91%, gyda 66% o’r graddau hynny yn A - C, a 43% ohonynt yn A - B. Derbyniwyd 2610 o gofrestriadau unigol ar gyfer sefyll arholiadau Safon UG.

Category

A Level and GCSE

Gower College Swansea exam results 2020

Students at Gower College Swansea are celebrating an overall A Level pass rate of 99%, with 1255 separate exam entries.

Of these passes, 34% were at grades A*-A, 61% were at A*-B and 85% were at A*-C.

The overall pass rate at AS Level was 91%, with 66% of those passes being grades A - C and 43% being grades A - B. There were 2610 separate exam entries for AS.

The College’s vocational results are also strong again this year with a 99% pass rate across Level 3 Extended Diplomas. An impressive 64% of these students achieved at least one Distinction.

Category

A Level and GCSE

Myfyrwyr yn mwynhau gwibdaith i UDA

Ym mis Mawrth, aeth grŵp o 25 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar daith lwyddiannus i America.

Roedd y myfyrwyr, o gyrsiau Safon UG a Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth a Hanes, wedi ymweld â thirnodau addysgol a diwylliannol yn Ninas Efrog Newydd a Washington DC.

“Dwi’n hynod falch o gyfranogiad y myfyrwyr yn ystod yr ymweliad hwn – wnaethon nhw gynrychioli’r Coleg â rhagoriaeth a chymryd diddordeb brwd yn yr amrywiol agweddau ar yr hyn a oedd yn rhaglen ddwys,” meddai Arweinydd Cwricwlwm y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Scott Evans.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

Students enjoy US trip

In March, a group of 25 Gower College Swansea students undertook a successful trip to the USA.

The students, from the AS and A Level Government and Politics and History courses, visited educational and cultural landmarks in New York City and Washington DC.

“I’m incredibly proud of the engagement of the students during this visit – they represented the College with distinction and took a keen interest in the various aspects of what was an intensive itinerary,” says Government and Politics Curriculum Leader, Scott Evans.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

Llwyddiant Olympiad Bioleg i fyfyrwyr

Roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn Olympiad Bioleg Prydain (OBP) yn ddiweddar.

Roedd y myfyrwyr wedi cael canlyniadau gwych, ac roedd un - Rebecca Thompson – wedi ennill medal Arian ac roedd un arall - Edan Reid – wedi ennill medal Efydd.

Yn cystadlu hefyd roedd Kristy Pen, Joel Asigri, Katie Broome, Lanxin Xu, Lewis Crane, Angie Chong, Anisah Uddin, a Marvel Biju.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

Biology Olympiad success for students

A group of AS students from Gower College Swansea took part in the recent British Biology Olympiad (BBO).

The students achieved great results, with one - Rebecca Thompson - attaining a Silver medal and another - Edan Reid - achieving Bronze.

Also competing were Kristy Pen, Joel Asigri, Katie Broome, Lanxin Xu, Lewis Crane, Angie Chong, Anisah Uddin, and Marvel Biju.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

12 myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yn mynd i Rydgrawnt

Mae 12 myfyriwr Safon uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lleoedd i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2020.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n ceisio darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n bwriadu symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Enw:

Ysgol flaenorol:

Cynigiwyd lle yn:

Category

A Level and GCSE

12 Gower College Swansea students heading to Oxbridge

Twelve A Level students from Gower College Swansea have been offered places to study at Oxford or Cambridge University in 2020.

These students are all following the Oxbridge Programme at the Gorseinon Campus, which aims to provide the best possible preparation for students aiming to progress to Oxford, Cambridge and other Russell Group universities.

Name:

Previous school:

Offered place at:

Category

A Level and GCSE

Pages

Subscribe to RSS - a levels