a levels

A Level student heads to American University

Among the 1000-plus students about to progress to higher education from Gower College Swansea is Elli Rees, who has won a place at a prestigious American university.

Elli, who attended Ysgol Gyfun y Strade before studying A Levels in Maths, English Literature, Government and Politics, and Religious Studies at the Gorseinon Campus, will now read for a Liberal Arts degree at St John’s College in Annapolis, Maryland.

Category

A Level and GCSE

Un deg un o fyfyrwyr yn mynd i Rydgrawnt

Mae 11 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2019.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n bwriadu darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n gobeithio symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Category

A Level and GCSE

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i arwain rhaglen Rhydgrawnt y Coleg

Mae wyneb gyfarwydd yn barod i ddychwelyd i Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae Fiona Beresford, a astudiodd Safon Uwch Hanes, Saesneg a Mathemateg ar Gampws Gorseinon, wedi cael ei phenodi yn Gydlynydd Rhydgrawnt/HE+ newydd y Coleg.

Ar ôl cwblhau ei chyrsiau Safon Uwch yn 2009, aeth Fiona i Goleg Churchill, Caergrawnt lle enillodd radd Gyntaf mewn Hanes cyn dechrau gyrfa addysgu.

Category

A Level and GCSE

Former student returns to head up College Oxbridge programme

A familiar face is set to return to Gower College Swansea.

Fiona Beresford, who studied A Level History, English and Maths at the Gorseinon campus, has been appointed as the College’s brand new Oxbridge/HE+ Coordinator.

After completing her A Levels in 2009, Fiona attended Churchill College, Cambridge where she achieved a First in History before beginning a teaching career.

Category

A Level and GCSE

Canlyniadau gwych ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch Rhyngwladol

Roedd dosbarth U2 eleni wedi ennill canlyniadau Safon Uwch anhygoel gyda chanran drawiadol o 64% yn ennill graddau A* neu A.

Mae dros 90% o’r myfyrwyr hyn wedi cael eu derbyn gan brifysgolion Russell Group, gan gynnwys Rhydgrawnt.

Roedd gan ein myfyrwyr Safon UG achos i ddathlu hefyd, gyda 10 myfyriwr yn ennill naill ai pedair neu dair gradd A.

Hoffem ddweud da iawn i bob un o’r pedwar myfyriwr a dymunwn bob llwyddiant iddyn nhw yn eu hastudiaethau i ddod.

Category

International

Outstanding results for International A Level students

This year’s A2 class scooped amazing A Level results with an impressive 64% achieving A* or A grades.

Over 90% of these students have been accepted by Russell Group universities, including Oxbridge.

Our AS Level students had a lot to celebrate too, with ten students achieving either four or three A grades.

We would like to say a big well done to all of our students and wish each and every one of them success in their forthcoming studies.

Category

International

Canlyniadau Safon Uwch/UG Coleg Gŵyr Abertawe 2018

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o 98%, gyda 1827 o geisiadau arholiad ar wahân.

O'r rhain, roedd 83% yn raddau uwch A*-C, roedd 58% yn raddau A*-B ac roedd 28% yn raddau A*-A – mae’r canrannau cryf hyn yn uwch na’r canlyniadau ardderchog a gafwyd yn 2017.

Roedd y gyfradd basio gyffredinol ar gyfer Safon UG yn 93%, gyda 69% ohonynt yn raddau
A-C a 48% yn raddau A-B - eto, mae'r canrannau cryf hyn yn uwch na chanlyniadau 2017.

Roedd 2853 o geisiadau arholiad ar wahân ar gyfer UG.

Category

A Level and GCSE

Gower College Swansea A / AS Level results 2018

Students at Gower College Swansea are celebrating an overall A Level pass rate of 98%, with 1827 separate exam entries.

Of these passes, 83% were at the higher grades of A*- C, 58% were at grades A*- B and 28% were at grades A* - A – all strong percentage increases on our excellent 2017 results.

The overall pass rate at AS Level was 93%, with 69% of those passes being grades A - C and 48% being grades A - B – again, all strong percentage increases on 2017 results.  

There were 2853 separate exam entries for AS.

Category

A Level and GCSE

Diwrnod Canlyniadau Safon UG/UWCH – Dydd Iau 16 Awst 2018

Bydd canlyniadau Safon UG a Safon Uwch TGA ar gael i’w casglu o 9am ar ddydd Iau 16 Awst (D4 yng Ngorseinon)

Bydd rhaid i’r holl fyfyrwyr ddod â dull adnabod ffotograffig gyda nhw (bydd cerdyn myfyriwr yn ddelfrydol neu, os nad yw’ch cerdyn myfyriwr gyda chi, bydd trwydded gyrru neu basport yn dderbyniol) pan fyddan nhw’n casglu eu canlyniadau o’r Coleg. 

Category

A Level and GCSE

Pages

Subscribe to RSS - a levels