Oxford University

Rhaglen Ryngwladol Ar-lein yr Haf Rhydgrawnt: 6-17 Gorffennaf 2020

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r prif goleg Safon Uwch yng Nghymru (DU) sydd ag enw da am lwyddiant Rhydgrawnt.
 
Mae ein rhaglen Rhydgrawnt wedi bod yn rhedeg am fwy na dau ddegawd, gan roi’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr gael eu derbyn i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russel Group eraill. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Newydd, Rhydychen a Choleg Churchill, Caergrawnt.
 

Category

International

Oxbridge Online International Summer Programme: 6-17 July 2020

Gower College Swansea is the leading A Level College in Wales (UK) with a reputation for Oxbridge success. 
 
Our Oxbridge programme has been running for more than two decades, providing students with the best possible preparation for acceptance to Oxford, Cambridge and other Russell Group universities. Gower College Swansea is partnered with New College, Oxford and Churchill College, Cambridge. 
 

Category

International
Subscribe to RSS - Oxford University