Newyddion a Digwyddiadau

02
Meh

Trin gwallt yn agor byd o gyfleoedd i'r cyfarwyddwr artistig Casey

Mae trin gwallt yn fwy na dim ond swydd naw i bump fel y tystia Casey Coleman, cyfarwyddwr artistig yn Ocean Hairdressing, Caerdydd ac un o gyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe.

15
Mai

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed ILS!

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) Coleg Gŵyr Abertawe am ennill pencampwriaethau cenedlaethol 'Ability Counts' yn St George's Park, Burton on Trent.

14
Mai

Entrepreneur meddalwedd yn ysbrydoli myfyrwyr TG

Roedd yr entrepreneur meddalwedd lleol – a chyn fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Adam Curtis wedi dychwelyd i gampws Gorseinon yn ddiweddar i roi anerchiad ysbrydoledig i fyfyrwyr TG galwedigaethol.

14
Mai

Saith Myfyriwr Disglair ar eu ffordd i Rydgrawnt

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle ym Mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt eleni.

05
Mai

Digwyddiad gwallt a harddwch yn ysbrydoli gweithwyr proffesiynol y diwydiant

Yn ddiweddar roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal noson i ddathlu ac ysbrydoli talent Cymru ar draws y sector trin gwallt a harddwch.

05
Mai

Newyddiadurwr y Times yn hyfforddi myfyrwyr i ysgrifennu am chwaraeon

Roedd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael cyfle i weld ochr wahanol i fyd chwaraeon yr wythnos hon pan ddaeth newyddiadurwr y Times Rick Broadbent i ymweld â nhw.

23
Ebr

Myfyriwr yn ennill gwobr profiad gwaith mewn ysbyty anifeiliaid anwes

Mae’r myfyriwr Safon Uwch Elan Daniels ar fin treulio wythnos yn Ysbyty Anifeiliaid Anwes Abertawe ar ôl ennill cystadleuaeth profiad gwaith genedlaethol.

23
Ebr

Ail wobr i fyfyrwyr Gwyddoniaeth dawnus

Mae grŵp dawnus o fyfyrwyr Gwyddoniaeth wedi cipio’r ail wobr am eu gwaith ar brosiect arloesol EESW (STEM Cymru).

17
Ebr

Myfyrwyr Theatr Dechnegol yn mynd i RADA

Mae dau fyfyriwr Theatr Dechnegol o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cael eu derbyn gan Academi Frenhinol y Celfyddydau Dramatig.

Bydd Lauren Jones a Johnny Edwards, sydd ar hyn o bryd yn dilyn cwrs Lefel 3 y Celfyddydau Cynhyrchu ar gampws Gorseinon, yn dechrau eu cyrsiau Theatr Dechnegol a Rheolaeth Llwyfan yn Llundain ym mis Medi.

16
Ebr

Llwyddiant ysgoloriaeth i Simon

Mae un o gyn-fyfyrwyr Mynediad Coleg Gŵyr Abertawe, Simon Hussellbee, wedi llwyddo yn erbyn cystadleuaeth gryf i sicrhau ysgoloriaeth gan y sefydliad o fri Gray’s Inn Llundain, gan gynnig modd iddo gwblhau ei Gwrs Hyfforddi Proffesiynol y Bar.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed