electronic engineering

Rhagbrawf rhanbarthol yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn rhagbrawf rhanbarthol WorldSkills y DU ar Gampws Tycoch.

Roedd y rhagbrawf rhanbarthol, sy’n rhan o fframwaith cystadleuaeth WorldSkills ac a drefnwyd mewn partneriaeth â SEMTA, yn cynnwys tri gweithgaredd ymarferol – adeiladu electronig, prawf a mesur, canfod namau – a phrawf theori.

Bydd y myfyrwyr gorau o’r digwyddiad hwn yn mynd ymlaen i’r cam nesaf yn y gystadleuaeth, a’r nod yn y pen draw fydd cael eu dewis i gynrychioli Cymru a’r DU yn rhyngwladol.

Category

Electronic Engineering

Regional heat puts students to the test

Electronic Engineering students from Gower College Swansea have taken part in a WorldSkills UK regional heat at the Tycoch Campus.

The regional heat, part of the WorldSkills competition framework and organised in partnership with SEMTA, comprised three practical activities - electronic construction, test and measurement, fault finding – and a theory test.

The top students from this event will go forward to the next stage in the competition, with the ultimate goal being selection to represent Wales and the UK on the global stage.

Category

Electronic Engineering

Medalau Aur ac Arian i fyfyrwyr Tycoch

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio dwy o’r tair prif wobr yn ddiweddar yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru (Electroneg Ddiwydiannol).

Enillydd y wobr Aur oedd Rhys Watts, gyda Ben Lewis yn ennill gwobr Arian – mae’r ddau fyfyriwr yn astudio cyrsiau Lefel 3 ar Gampws Tycoch.

Daeth Daniel Holmes o Goleg Cambria yn drydydd.

Category

Electronic Engineering

Gold and Silver medals for Tycoch students

Electronic Engineering students from Gower College Swansea scooped two of the top three prizes at the recent Skills Competition Wales finals (Industrial Electronics).

Taking home the Gold was Rhys Watts, closely followed by Ben Lewis with a Silver - both students are on Level 3 courses at the Tycoch Campus.

Daniel Holmes from Coleg Cambria was placed third.

The Skills Competition Wales finals were held over two days, with the Southern region hosted by Gower College Swansea and the Northern region competitors gathering at Coleg Cambria.

Category

Electronic Engineering

Myfyrwyr Peirianneg Electronig yn mynd i'r gystadleuaeth sgiliau

Bydd prentisiaid a dysgwyr gorau'r DU yn cystadlu am wobr aur yn Rowndiau Terfynol Worldskills UK LIVE ar 15-17 Tachwedd.

Yn eu plith bydd dau o fyfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe - Matthew Belton a Jamie Skyrme.

Byddant yn mynd i’r digwyddiad yn NEC Birmingham i wneud set heriol o dasgau cystadleuaeth gan gynnwys canfod namau, dylunio electronig, rhaglennu a phrototeipio.

Category

Electronic Engineering

Electronic Engineering students head to skills competiton

The UK’s top apprentices and learners will be going for gold at the WorldSkills UK LIVE National Finals on 15-17 November.

Among them will be two Electronic Engineering students from Gower College Swansea - Matthew Belton and Jamie Skyrme.

They will attend the event at the Birmingham NEC and undertake a challenging set of competition tasks including fault finding, electronic design, programming and prototyping.

Category

Electronic Engineering
Subscribe to RSS - electronic engineering