international

Dosbarth 2018

Daeth ein myfyrwyr A2 rhyngwladol i seremoni raddio ym Mhas Sgeti yn ddiweddar i ddathlu eu hamser yn y Coleg. Defnyddiwyd y digwyddiad hefyd fel cyfle i gydnabod y ffaith bod 100% o’n myfyrwyr A2 rhyngwladol wedi derbyn cynigion i astudio mewn prifysgolion Grŵp Russel.

Yn ogystal â staff y Coleg, daeth gwesteiwyr Homestay i’r digwyddiad hefyd y mae myfyrwyr wedi byw gyda nhw yn ystod eu hamser yn Abertawe.  

Hoffai’r Adran Ryngwladol ffarwelio â’n myfyrwyr A2 rhyngwladol a dymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.

Category

International

Class of 2018

Our 2018 class of A2 international students attended a graduation lunch ceremony at Sketty Hall.

The event was an opportunity to recognise the fact that 100% of our International A2 students received offers to study at Russell Group universities.

College staff and Homestay hosts, who our students had lived with during their time in Swansea, were able to congratulate the group on their amazing success.

The International department wishes all of our A2 students a fond farewell and every success for their future.

Category

International

Tîm rhyngwladol yn ehangu eu gorwelion

Mae Rheolwr Rhyngwladol y Coleg, Kieran Keogh, wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith lwyddiannus i Hong Kong a thir mawr Tsiena.

Yn Hong Kong, aeth Kieran i ddigwyddiad recriwtio gydag Amber Education, un o asiantaethau recriwtio mwyaf yr ardal. Ar dir mawr Tsiena, llofnododd gytundebau gyda chwe ysgol bartner newydd yn Zhuzhou, Lanzhou, Shenyang a Beijing.

Cyfarfu Kieran hefyd â buddsoddwyr Tsieineaidd ynghylch y potensial i ddatblygu campws Coleg Gŵyr Abertawe yn Tseina.

Category

International

Horizons broaden for International team

The College's International Manager Kieran Keogh has recently returned from a successful business trip to Hong Kong and mainland China.

In Hong Kong, Kieran attended a recruitment event with Amber Education, one of the largest student recruitment agencies in the area. In mainland China, he signed agreements with six new partner schools in Zhuzhou, Lanzhou, Shenyang and Beijing.

Kieran also met with Chinese investors regarding the potential to develop a Gower College Swansea campus in China.

Category

International

Perfformiad anhygoel gan Cissy

Cafodd gwrandawyr eu diddanu gan Cissy, un o'n myfyrwyr Rhyngwladol, mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i arddangos diwylliant Tsieina a dathlu Blwyddyn Newydd Tsieina.

Roedd y digwyddiad, a gafodd ei drefnu gan y Gymdeithas Tsieineaid yng Nghymru, wedi denu urddasolion ac ymwelwyr o'r ardal.

Mae Cissy yn chwarae'r erhu, offeryn traddodiadol Tsieina, a gofynnwyd iddi chwarae ar ôl iddi ddenu sylw mewn digwyddiad arall.

Cafodd y perfformiad ei ganmol ac roedd pawb wedi ei fwynhau. 

Category

International

A stunning performance from Cissy

Cissy, one of our current International students, delighted listeners at a recent National Waterfront Museum event to showcase Chinese culture and celebrate Chinese New Year.

The event, which was organised by the Chinese in Wales Association, attracted dignitaries and visitors from across the region.

Cissy plays the erhu, a traditional Chinese instrument, and was requested to play after being spotted at another event.

The performance was very well received and enjoyed by all.

Category

International

Llwyddiant Caergrawnt!

Mae dau o’n myfyrwyr o Tsieina, Fuhao Song a Han Xuanyuan, wedi cael eu derbyn yn ddiweddar i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Enillodd y myfyrwyr hyn 7 gradd A* rhyngddyn nhw – mae hyn yn anhygoel.

Bydd Fuhao yn astudio Mathemateg yng Ngholeg Homerton a bydd Han yn astudio Cyfrifiadureg yng Ngholeg Churchill.

Category

A Level and GCSE International

Cambridge success!

Two of our Chinese students, Fuhao Song and Han Xuanyuan, have recently been accepted to study at the University of Cambridge.

These students achieved an amazing 7 A* grades between them.

Fuhao will study Mathematics at Homerton College and Han will study Computer Science at Churchill College.

Category

A Level and GCSE International

Pages

Subscribe to RSS - international