VQ day

Cyn-fyfyriwr yn ennill teitl Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn 2019

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe Collette Gorvett wedi cael ei henwi yn Ddysgwr Lefel Ganolradd y Flwyddyn yng Ngowbrau VQ 2019.

Roedd Collette, sydd bellach yn gweithio yn The Ritz yn Llundain, wedi ymuno â Choleg Gŵyr Abertawe yn 2015 i astudio Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol cyn symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch, Cegin a Bwtri.

Category

Catering and Hospitality

Former student named VQ Intermediate Learner of the Year 2019

Former Gower College Swansea student Collette Gorvett has been named Intermediate Learner of the Year at the VQ Awards 2019.

Collette, who now works at The Ritz in London, joined Gower College Swansea in 2015 to study the Level 1 Diploma in Professional Cookery before progressing through to Level 3 Diploma in Advanced Professional Cookery, Kitchen and Larder.

Category

Catering and Hospitality

Tri myfyriwr yn cael eu hystyried ar gyfer Gwobrau VQ 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn hynod falch o gael nid un, nid dau ond tri myfyriwr sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau VQ 2019.

Yn gyntaf mae Reagan Locke, sy’n cael ei ystyried ar gyfer teitl Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn.

Am y tair blynedd diwethaf, mae Reagan wedi gweithio yn labordai Tata Steel. Mae hefyd wedi llwyddo i gwblhau Tystysgrif Genedlaethol Uwch  mewn Cemeg Gymhwysol (Rhagoriaeth) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, ac roedd hyn wedi caniatáu iddo symud yn syth ymlaen i gwrs gradd rhan-amser ail flwyddyn mewn cemeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Three students in the running for VQ Awards 2019

Gower College Swansea is absolutely delighted to have not one, not two, but three students named as VQ Award finalists for 2019.

First up is Reagan Locke, who is in the running for the title of VQ Higher Learner of the Year.

For the past three years, Reagan has worked within the technical laboratories of Tata Steel. He has also successfully completed a Higher National Certificate in Applied Chemistry (Distinction) at Gower College Swansea, which allowed him to progress straight into a second year part time degree course in chemistry at Swansea University.

Diwrnod VQ 2018 – myfyrwyr yn dathlu llwyddiant galwedigaethol

Wrth i Goleg Gŵyr Abertawe ddathlu Diwrnod VQ (Cymwysterau Galwedigaethol), bu rhai o’n myfyrwyr presennol yn dweud pam gwnaethant ddewis dilyn y llwybr galwedigaethol trwy’r Coleg.

Ar hyn o bryd mae Chloe Houlton yn astudio tuag at Diploma Lefel 3 mewn Triniaethau Sba a’r Corff yng Nghanolfan Broadway, ar ôl cwblhau cwrs Diploma Lefel 2 mewn Technegau Arbenigwr Harddwch.

Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol 2017

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn edrych ymlaen at gefnogi Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol 2017.

Ar hyn o bryd mae'r Coleg yn cynnig tua 40 o lwybrau galwedigaethol i ddysgwyr amser llawn, sy'n cynnwys cyrsiau mewn pynciau mor amrywiol ag arlwyo, technoleg ddigidol, harddwch, chwaraeon a theithio a thwristiaeth.

Un myfyriwr sy'n mwynhau ei daith yn y coleg yw Josh Neill sy'n astudio i ennill cymhwyster Lefel 3 mewn Lletygarwch ac Arlwyo.

VQ Day 2017

Gower College Swansea is looking forward to supporting VQ Day 2017.

The College currently offers around 40 vocational pathways for full time learners, which includes courses in subjects as diverse as catering, digital technology, beauty, sport and travel and tourism.

One student who is thoroughly enjoying his college journey is Josh Neill, who is studying towards a Level 3 qualification in Hospitality and Catering.

Cardiff salon’s artistic director named VQ Learner of the Year runner up

The artistic director at Ocean Hairdressing in Cardiff was runner up at the VQ (Vocational Qualifications) Awards in Wales last week.

Casey Coleman, a former Gower College Swansea student, was one of six finalists in the running to become VQ Learner of the Year at the showpiece awards ceremony at St David’s Hotel, Cardiff. The award recognises learners who clearly demonstrate progression and excellence in vocational studies and have made considerable achievements in their field.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Pages

Subscribe to RSS - VQ day