international

Cissy yn dychwelyd i’r llwyfan ar gyfer digwyddiad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Fe wnaeth Cissy, sef myfyriwr rhyngwladol ail flwyddyn gamu i ganol y llwyfan unwaith eto eleni yn nathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Gymdeithas Tsieineaidd Cymru ac wedi tyfu’n raddol yn ei boblogrwydd ers ei lansiad gwreiddiol.

Swynodd Cissy y gynulleidfa wrth chwarae’r erhu, sef offeryn traddodiadol Tsieineaidd.

Category

International

Cissy returns to the stage for Chinese New Year event

Cissy, a second year International student, took centre stage again this year at the Chinese New Year celebrations held at the National Waterfront Museum.

The event is organised by the Chinese in Wales Association and has grown steadily in popularity since its launch.

Cissy charmed visitors by playing the erhu, a traditional Chinese instrument.

Category

International

Myfyrwyr rhyngwladol yn dathlu’r cynigion prifysgol gorau

Mae ein myfyrwyr rhyngwladol ar hyn o bryd yn dal cynigion gan rai o’r prifysgolion gorau yn y DU, gan gynnwys 20 o’r 24 o Brifysgolion Russell Group.

“Mae hyn yn dystiolaeth bellach o’r safon dysgu ac addysgu rhagorol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe,” dywedodd y Rheolwr Rhyngwladol Kieran Keogh.

“Dros y tair blynedd diwethaf, mae mwy na 90% o’n myfyrwyr Rhyngwladol wedi symud ymlaen i Brifysgolion Russell Group gan gynnwys Rhydgrawnt, ac – yn seiliedig ar y cynigion prifysgol eleni – mae’n ymddangos bod y tuedd hwnnw yn mynd i barhau.”

Category

International

International students celebrating top university offers

Our International students are currently holding offers from some of the UK’s top universities, including 20 of the 24 Russell Group Universities.

“This is further evidence of the outstanding standard of teaching and learning at Gower College Swansea,” says International Manager Kieran Keogh.

“Over the last three years, more than 90% of our International students have progressed to Russell Group Universities including Oxbridge, and - going on this year’s university offers - that trend looks set to continue.”

Category

International

Llwyddiant mathemateg barhaus

Bu cyfanswm o 65 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn cystadlu yn Sialens Unigol Maths Uwch yn ddiweddar (mae dros 600,000 o fyfyrwyr yn cystadlu gyda dros 4000 o ysgolion a cholegau ledled y DU y cymryd rhan).

Enillodd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 11 Aur, 11 Arian a 15 Efydd gyda deg o’r myfyrwyr yma’n sgorio’n ddigon uchel i gystadlu yn y rownd nesaf

Roedd naw o’r myfyrwyr yma'n rhan o'n carfan Ryngwladol. Gweler yn y lluniau – Tony, Brian, Jonas, Jasmine, Lucy a Faye.

Category

International

Continued maths success

A total of 65 students from Gower College Swansea took part in the recent Individual Senior Maths Challenge (these challenges are undertaken by more than 600,000 students from more than 4000 schools and college across the UK).

Gower College Swansea students gained 11 Golds, 11 Silvers and 15 Bronzes, with ten students scoring highly enough to go through to the next round of the competition.

Nine of these were from our International cohort - pictured here are Tony, Brian, Jonas, Jasmine, Lucy and Faye.

Category

International

Ysgolion Rhyngwladol ar y gorwel i’r Coleg

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu Dr. Wen Cao – Deon yr Adran Ryngwladol ym Mhrifysgol Astudiaethau Tramor Beijing (BFSU) – a gyflwynodd bwnc addysg ryngwladol K-12 yn Tsieina i uwch reolwyr ac aelodau o’r bwrdd.

“Mae’r Coleg yn gobeithio sefydlu ysgol ryngwladol yn Tsieina ac felly roedd yn gyfle ardderchog i gael gwybodaeth werthfawr gan sefydliad sydd eisoes wedi sefydlu pum ysgol Safon Uwch ryngwladol yn yr ardal,” dywedodd Rheolwr yr Adran Ryngwladol Kieran Keogh.

Category

International

International schools on the horizon for College

Gower College Swansea recently welcomed Dr. Wen Cao - Dean of International at Beijing Foreign Studies University (BFSU) - who presented to senior managers and board members on the topic of K-12 international education in China.

"The College aims to establish an international school in China so it was an excellent opportunity to gain valuable insight from an organisation that has already established five international A Level schools in the region," says International Manager Kieran Keogh.

Category

International

Diwrnod allan yng Nghaerfaddon

Roedd grŵp o fyfyrwyr Rhyngwladol wedi mwynhau gwibdaith gyffrous i un o ddinasoedd mwyaf apelgar Prydain.

Roedden nhw wedi ymweld â’r Baddonau Rhufeinig a threulio amser ym Marchnad Nadolig arobryn Caerfaddon.

Yn ogystal, roedd amser gan y grŵp i bori yng nghanol nwyddau crefftwyr a blasu bwyd stryd danteithiol.

Category

International

A day out in Bath

A group of our International students enjoyed an exciting trip to one of Britain’s most appealing cities.

They visited the Roman Baths and spent time at the award-winning Bath Christmas Market.

The group also had time to browse the artisan goods and tuck in to some delicious street food.

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international