international

Ysgolion Rhyngwladol ar y gorwel i’r Coleg

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu Dr. Wen Cao – Deon yr Adran Ryngwladol ym Mhrifysgol Astudiaethau Tramor Beijing (BFSU) – a gyflwynodd bwnc addysg ryngwladol K-12 yn Tsieina i uwch reolwyr ac aelodau o’r bwrdd.

“Mae’r Coleg yn gobeithio sefydlu ysgol ryngwladol yn Tsieina ac felly roedd yn gyfle ardderchog i gael gwybodaeth werthfawr gan sefydliad sydd eisoes wedi sefydlu pum ysgol Safon Uwch ryngwladol yn yr ardal,” dywedodd Rheolwr yr Adran Ryngwladol Kieran Keogh.

Category

International

International schools on the horizon for College

Gower College Swansea recently welcomed Dr. Wen Cao - Dean of International at Beijing Foreign Studies University (BFSU) - who presented to senior managers and board members on the topic of K-12 international education in China.

"The College aims to establish an international school in China so it was an excellent opportunity to gain valuable insight from an organisation that has already established five international A Level schools in the region," says International Manager Kieran Keogh.

Category

International

Diwrnod allan yng Nghaerfaddon

Roedd grŵp o fyfyrwyr Rhyngwladol wedi mwynhau gwibdaith gyffrous i un o ddinasoedd mwyaf apelgar Prydain.

Roedden nhw wedi ymweld â’r Baddonau Rhufeinig a threulio amser ym Marchnad Nadolig arobryn Caerfaddon.

Yn ogystal, roedd amser gan y grŵp i bori yng nghanol nwyddau crefftwyr a blasu bwyd stryd danteithiol.

Category

International

A day out in Bath

A group of our International students enjoyed an exciting trip to one of Britain’s most appealing cities.

They visited the Roman Baths and spent time at the award-winning Bath Christmas Market.

The group also had time to browse the artisan goods and tuck in to some delicious street food.

Category

International

Rhaglen hyfforddi athrawon yn llwyddiant

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu athrawon o Zhuzhou, Hunan, Tsieina i gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi fer.

Roedd ein gwesteion o Tsieina wedi arsylwi ar amrywiaeth o ddosbarthiadau Safon Uwch gwahanol a sesiynau wedi’u haddysgu ac roeddent hefyd wedi cymryd rhan mewn digwyddiad cyfnewid diwylliannol, gyda rhai o’n myfyrwyr Tsieineaidd presennol yn gwneud gwaith cyfieithu ar y pryd.

Hoffai’r tîm Rhyngwladol ddiolch i bawb a helpodd gyda’r rhaglen ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu rhagor o athrawon o Tsieina yn y Flwyddyn Newydd.

Category

International

Teacher training programme a success

Gower College Swansea recently welcomed teachers from Zhuzhou, Hunan, China to participate in a short teacher training programme.

Our Chinese guests observed a range of different A Level classes and taught sessions and also participated in a cultural exchange event, with some of our current Chinese students performing in the role of interpreters.

The International team would sincerely like to thank everybody who helped with the programme and we look forward to welcoming more Chinese teachers in the New Year.

Category

International

Hwyl yr ŵyl

Cafodd y myfyrwyr rhyngwladol amser gwych yn mynd i ysbryd yr ŵyl yng Ngŵyl y Gaeaf yn Abertawe.

Dechreuodd y noson gyda sesiwn sgelfrio iâ wedi’i dilyn gan hwyl a sbri yn y ffair.

Roedd yn fendigedig gweld ein myfyrwyr yn ymlacio gyda’i gilydd cyn gwyliau’r Nadolig.

Category

International

Festive fun

International students had a great time getting into the festive spirit at Swansea’s Waterfront Winterland.

The evening started off with an ice skating session followed by all the fun of the fairground.

It was wonderful to see our students relaxing together before they break up for their Christmas holidays.

Category

International

Marciau llawn i’n mathemategwyr Rhyngwladol

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal rhagbrawf rhyngwladol ar gyfer Uwch Dîm yr Her Fathemateg, cystadleuaeth a gydlynir gan Ymddiriedolaeth Mathemateg y Deyrnas Unedig ac a noddir gan Rolls Royce.

Roedd dros 1,200 o dimau wedi cymryd rhan eleni a daeth y myfyrwyr Rhyngwladol Jonas, Faye, Jasmine a Tony, sydd i gyd yn dod o Tsiena, yn gyntaf yn eu rhagbrawf nhw.

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i’n myfyrwyr Rhyngwladol ennill y bencampwriaeth ranbarthol. Byddan nhw nawr yn symud ymlaen i’r rowndiau terfynol cenedlaethol yn Llundain ym mis Chwefror.

Category

International

Top marks for our International mathematicians

Gower College Swansea recently hosted a regional heat for the Senior Team Mathematics Challenge, a competition coordinated by the United Kingdom Maths Trust and sponsored by Rolls Royce.

Over 1200 teams took part this year and International students Jonas, Faye, Jasmine and Tony, who are all from China, secured first place in their heat.

This is the second consecutive year that our international students have won the regional championship. They will now proceed to the national finals in London next February.

A great performance and result all round!

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international