welsh language

Students enjoy felt workshop

Fine Art students from Gower College Swansea have enjoyed a felt workshop with Vivian Rhule, a felt and print artist from Swansea who draws her inspiration mainly from local landscapes and nature.

The workshop was an opportunity for students to create pieces of felt work to include in their portfolios.

The students made one large piece of felt in a variety of colours that will support and form new ideas for future projects. They also had an invaluable opportunity to experience and visually engage with the work of a professional working in today’s Welsh felt industry.

Category

Welsh Language

Coleg yn mwynhau Diwrnod i Ddathlu'r Gymraeg

Cyn diweddu am yr haf bu staff Canolfan Gwallt, Harddwch a Holistig Broadway yn mwynhau Diwrnod Dathlu’r Gymraeg yn rhan o wythnos hyfforddiant mewn swydd.

I ddechrau’r diwrnod gyda bach o hwyl, bu’r comediwyr Ignacio Lopez a Daniel Glyn. Dilynodd Bethan Mair gyda sesiwn yn trafod tarddiad enwau lleoedd Cymreig. Bu helfa drysor Gymraeg gan ddefnyddio’r ap Geiriaduron i chwilio am y fersiwn Saesneg o eiriau allweddol yn y salon - tasg fach gallant addasu i’w myfyrwyr.

Category

Welsh Language

College enjoys a Welsh Celebration Day

Staff at the Broadway Hair, Beauty and Holistic Centre recently enjoyed a Welsh Celebration Day as part of inset week.

Kicking off the day with a lot of laughter were comedians Ignacio Lopez and Daniel Glyn. They were followed by a session on Welsh place names with Bethan Mair, and a Welsh-themed treasure hunt. For the latter, staff used a dictionary app to search for the English versions of keywords used in a salon – a little task they can now adapt for their students.

Category

Welsh Language

Coleg yn cynnal Dydd Miwsig Cymru

Mi oedd campws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe dan ei sang yr wythnos diwethaf wrth i ni ddathlu Dydd Miwsig Cymru – diwrnod cenedlaethol wedi’i sefydlu er mwyn dathlu cerddoriaeth gyfoes cyfrwng Cymraeg.  

Bu prosiect Gorwelion BBC Cymru yn ymweld â’r Coleg gyda llu o artistiaid newydd gyda Alasdair Gunneberg, Roughion, Eadyth, Hana2K a Marged yn chwarae ar y llwyfan acwstig yn yr ystafell gyffredin ar lawr gwaelod y campws.  Yn ogystal,  bu un o DJs y Coleg, Connor Thomas, yn chwarae cerddoriaeth ddawns y tu allan i dderbynfa’r Coleg gyda chymorth ‘boombox’ mawr. 

Category

Welsh Language

College hosts Welsh Language Music Day

Gower College Swansea’s Gorseinon campus was full to the brim when it celebrated Welsh Language Music Day – a national day established to celebrate modern Welsh language music.

The BBC Wales Horizons project visited the College with a variety of new artists with Alasdair Gunneberg, Roughion, Eadyth, Hana2K and Marged playing the acoustic stage in the ground floor common room.  In addition, Connor Thomas, one of the College’s DJs, used a large boombox to play dance music outside the campus reception.

Category

Welsh Language

Pages

Subscribe to RSS - welsh language