textiles

Gower College Swansea becomes first educational partner of The UK Fashion & Textile Association in Wales

The first fashion and textile apprentices in Wales successfully qualified at Gower College Swansea last year, with more set to follow this year. The College is the only pan-Wales, Welsh Government approved provider for Fashion and Textiles Apprenticeships levels 2-4, and has recently become the first educational partner of the UK Fashion & Textile Association (UKFT) in Wales.

Category

Arts, Crafts and Photography

Artistiaid talentog yn dangos eu gwaith

Mae artistiaid, ffotograffwyr a dylunwyr talentog o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gyda chyfres o arddangosfeydd ar draws y ddinas.

Cynhaliwyd y digwyddiad Safon Uwch Celf a Dylunio  yn Adain y Celfyddydau Theatr y Grand Abertawe. Roedd yn dangos gwaith myfyrwyr ar amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys dylunio tecstilau, cyfathrebu graffig, celfyddyd gain a ffotograffiaeth, sydd i gyd yn cael eu haddysgu ar gampws Gorseinon.

Category

Arts, Crafts and Photography

Talented artists show off their work

Talented artists, photographers and designers from Gower College Swansea have celebrated the end of the academic year with a series of exhibitions across the city.

The A Level Art and Design showcase took place at the Swansea Grand Theatre’s Arts Wing and featured the work of students on a range of courses including textile design, graphic communication, fine art and photography, which are all taught at the Gorseinon campus.

The event was also an opportunity to congratulate the students who won prizes at the recent Urdd Eisteddfod. They were:

Category

Arts, Crafts and Photography

Canolfan ffasiwn a thecstilau newydd i’r Coleg

Bydd Canolfan Ffasiwn a Thecstilau newydd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn rhoi cyfle i fyfyrwyr hogi eu sgiliau ar offer o safon diwydiant a fydd yn eu paratoi yn dda wrth wneud cais am swyddi yn y proffesiwn.

Diolch i hwb ariannol o £150,000 gan Lywodraeth Cymru, bydd y cyfleuster newydd ar gampws Llwyn y Bryn (yn Uplands) yn cael ei ddefnyddio gan fyfyrwyr ar amrywiaeth o gyrsiau cysylltiedig â chelf a dylunio.

Category

Arts, Crafts and Photography

New fashion and textiles centre for College

A new Fashion and Textiles Centre at Gower College Swansea will enable students to hone their skills on industry standard equipment that will set them in good stead when applying for jobs within the profession.

Thanks to a £150,000 funding boost from Welsh Government, the new facility at the Llwyn y Bryn (Uplands) campus will be used by students on a range of art and design related courses,

Category

Arts, Crafts and Photography

Free Saturday Art School at Llwyn y Bryn

School pupils from across the Swansea area are invited to take part in a FREE Saturday Art School programme starting 24 January.

The four-week programme is open to two age groups - ages 11 to 13 and ages 14 to 16.

Pupils will experiment in glass, textiles, wire work, print, painting, digital illustration, photography and sculpture. Working alongside professional artists and designers, they will also have an opportunity to exhibit their own work.

Category

Arts, Crafts and Photography
Subscribe to RSS - textiles