Music

Myfyrwyr yn barod i astudio cerddoriaeth yn y prifysgolion gorau

Mae myfyrwyr Safon Uwch Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cael cynigion cwrs gan rai o’r prifysgolion a’r conservatoires gorau yn y DU.

“Rydyn ni wedi cael blwyddyn wych o ran dilyniant myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe i addysg uwch ac rydw i wrth fy modd bod cynifer ohonyn nhw wedi cael lle yn y sefydliadau nodedig hyn,” dywedodd yr Arweinydd Cwricwlwm Jonathan Rogers. “Mae pob un wedi mynd trwy broses clyweliadau hynod drwyadl a chystadleuol a dylen nhw fod yn falch iawn o’u cyflawniadau.”

Category

Music, Media and Performance

Students ready to face the music at top universities

A Level Music students from Gower College Swansea are celebrating after receiving course offers from some of the top universities and conservatoires in the UK.

“We’ve had a fantastic year for student progression from Gower College Swansea to higher education and I’m delighted that so many of them have gained places at these prestigious institutions,” says Curriculum Leader Jonathan Rogers. “They have each undergone an extremely rigorous and competitive auditions process and should feel very proud of their achievements.”

Category

Music, Media and Performance

Soprano yn rhoi dosbarth meistr ar glyweliadau

Cafodd myfyrwyr Cerddoriaeth Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gyfle gwych yn ddiweddar i fwynhau dosbarth meistr gyda'r soprano fyd-enwog Eiddwen Harrhy.

“Mae Eiddwen yn dalent arbennig ac roedd yn fraint ei chroesawu hi i'r coleg lle y treuliodd amser gyda'r myfyrwyr a fydd yn cael clyweliadau cyn bo hir i geisio cael lle mewn Conservatoire ar hyd a lled y DU, sy'n broses hynod gystadleuol," dywedodd y Rheolwr Maes Dysgu, David Lloyd Jones.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

Soprano delivers audition master class

A Level Music students at Gower College Swansea were treated to a recent master class with internationally renowned soprano Eiddwen Harrhy.

“Eiddwen is an amazing talent and it was our privilege to welcome her to the college, where she spent time with students who will soon be auditioning for highly competitive Conservatoire places across the UK,” says Learning Area Manager David Lloyd Jones.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

Llwyddiant myfyrwyr cerdd yng nghymal rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae bandiau sy’n cynnwys myfyrwyr galwedigaethol Lefel 3 Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill rhai o’r prif wobrau yng nghymal rhanbarthol Cerddoriaeth Boblogaidd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn ddiweddar.

Roedd y myfyrwyr, o’r cwrs Diploma Estynedig ar gampws Llwyn y Bryn, wedi cystadlu yn erbyn cerddorion o wyth coleg arall ar hyd a lled Cymru, gan berfformio dwy gân wreiddiol yr un o flaen panel o feirniaid.

Enillodd Zen Dogs y wobr Aur ac enillodd Inscape y wobr Efydd yn ystod y digwyddiad yn Theatr Ffwrnes, Llanelli.

Category

Music, Media and Performance

Music students take top prizes at SkillsCompetition Wales regional heat

Bands comprising Level 3 Vocational Music students from Gower College Swansea swept the board at the recent SkillsCompetition Wales Popular Music regional heat.

The students, from the Extended Diploma course at the Llwyn y Bryn campus, competed against musicians from eight other colleges across Wales, performing two original songs each before a panel of judges.

Zen Dogs took Gold and Inscape were awarded Bronze at the event at Theatr Ffwrnes in Llanelli.

Category

Music, Media and Performance

Pages

Subscribe to RSS - Music