drama

Myfyrwyr Cwmni Actio yn derbyn cynigion gan ysgolion drama uchel eu bria school offers for Acting Company students

Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs y Cwmni Actio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cynigion i rai o ysgolion drama arbenigol gorau’r DU.

Yn eu plith mae Annalise Williamson ac Ethan Thomas. Mae’n ymddangos eu bod yn barod ar gyfer y dasg ddymunol o ddewis pa ysgol nodedig i symud ymlaen iddi.

Mae Annalise wedi cael ei galw’n ôl i bob ysgol ddrama y mae hi wedi gwneud cais iddi, gan gynnwys Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Academi Cerdd a Chelf Ddramatig Llundain (LAMDA), Ysgol Ganolog Frenhinol Lleferydd a Drama, ac Ysgol Theatr Bristol Old Vic.

Category

Music, Media and Performance

Top drama school offers for Acting Company students

Students on Gower College Swansea’s Acting Company course are celebrating offers to some of the UK’s top specialist drama schools.

Among them are Annalise Williamson and Ethan Thomas, who look set to have the enviable task of choosing which prestigious school to progress to. 

Annalise has been recalled to every drama school she has applied for, including the Royal Welsh College of Music and Drama, the London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), the Royal Central School of Speech and Drama, and the Bristol Old Vic Theatre school.

Category

Music, Media and Performance

Brodyr actio yn dychwelyd i roi cynghorion clyweld

Mae dau gyn-fyfyriwr y Celfyddydau Perfformio wedi dychwelyd i Goleg Gŵyr Abertawe i rannu geiriau doeth.

Roedd y brodyr Amukelani (Kel) ac Anthony Matsena wedi ymweld â Champws Gorseinon i gwrdd â myfyrwyr presennol a thrafod eu profiadau o glyweld a chystadlu ar gyfer lleoedd mewn colegau drama arbenigol.

Mae Kel newydd ddechrau ei flwyddyn derfynol yn Ysgol Theatr Bristol Old Vic ac mae Anthony, sydd wedi graddio’n ddiweddar o Ysgol Dawns Gyfoes Llundain, yn Gydymaith Ifanc yn Theatr Sadler’s Wells.

Category

Music, Media and Performance

Acting brothers return with audition tips

Two former Performing Arts students have returned to Gower College Swansea to share some words of wisdom.

Brothers Amukelani (Kel) and Anthony Matsena visited the Gorseinon Campus to meet with current student and discuss their experiences of auditioning and competing for places at specialist drama colleges.

Kel has just embarked on his final year at the Bristol Old Vic Theatre School while Anthony, a recent graduate of the London Contemporary Dance School, is a Young Associate at Sadler’s Wells Theatre.

Category

Music, Media and Performance

Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei anrhydeddu mewn dathliad cenedlaethol o addysgu

 

Tîm y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn ennill Gwobr Addysgu Arian yng Ngwobrau Addysgu cenedlaethol Pearson

Wedi'i ddewis o filoedd o enwebiadau, mae Tîm y Celfyddydau Perfformio yn un o ddim ond 65 enillydd a ddathlodd ddydd Gwener 22 Mehefin – Diwrnod Diolch i Athro, wrth i’r Gwobrau Addysgu cenedlaethol nodi ei 20fed flwyddyn o ddathlu rhagoriaeth mewn addysg.

Category

Music, Media and Performance

Gower College Swansea honoured in national celebration of teaching

Performing Arts Team at Gower College Swansea wins a Silver Teaching Award in the 2018 national Pearson Teaching Awards

Selected from thousands of nominations, the Performing Arts team is one of just 65 winners who celebrated on Friday 22 June - Thank A Teacher Day - as the national Teaching Awards marks its 20th year of celebrating excellence in education.

Category

Music, Media and Performance

Dyfodol ar y llwyfan i fyfyrwyr CGA

Mae bron 30 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle yn rhai o golegau a phrifysgolion drama mwyaf nodedig yn y DU.

“Mae ein myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio wedi cael y deuddeg mis mwyaf rhagorol ac mae’r straeon hyn am ddilyniant llwyddiannus yn ffordd wych o orffen y flwyddyn academaidd,” dywedodd Rheolwr y Maes Dysgu, Lucy Hartnoll.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

All the world’s a stage for GCS students

Almost 30 students from Gower College Swansea have been offered places at some of the UK’s most prestigious drama colleges and universities.

“Our Performing Arts department has had the most amazing twelve months and these stories of successful progression are a wonderful way to end the academic year,” says Learning Area Manager Lucy Hartnoll.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

Richard Mylan to direct GCS Acting Company production

Students on Gower College Swansea’s specialist one year acting course will soon take to the stage under the direction of actor Richard Mylan.

A familiar face on national television, Richard’s credits include Waterloo Road, Casualty, Doctors, My Family, Bad Girls and Silent Witness. He also has numerous theatre credits to his name, including Starlight Express in London’s West End.

Category

Music, Media and Performance

Myfyrwyr yn mynd i golegau gorau’r DU

Mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi llwyddo i gael lleoedd yn rhai o’r ysgolion actio a theatr mwyaf poblogaidd yn y wlad.

Mae’r myfyrwyr – o amrywiaeth o gyrsiau BTEC y Celfyddydau Perfformio, y Celfyddydau Cynhyrchu a Safon Uwch Drama – yn dod i ddiwedd eu cyfnod ar gampws Gorseinon ac yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn eu gyrfaoedd.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

Pages

Subscribe to RSS - drama