English

Taylor yn mynd i’r Gelli

Mae’r myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe Taylor Williams wedi cael lle ar Brosiect y Bannau Gŵyl y Gelli, preswyliad gweithdy am ddim i bobl 16-18 sydd â diddordeb mewn ysgrifennu.

Ar hyn o bryd mae Taylor yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Saesneg Iaith, Saesneg Llenyddiaeth ac Astudiaethau’r Cyfryngau ar Gampws Gorseinon.

Category

A Level and GCSE Humanities

Taylor heads for Hay

Gower College Swansea student Taylor Williams has been awarded a place on the Hay Festival Beacons Project, a prestigious, free workshop residency for 16-18 year olds interested in writing.

Taylor is currently studying A Levels in English Language, English Literature and Media Studies at the Gorseinon Campus.

Category

A Level and GCSE Humanities

Myfyrwyr yn ysgrifennu adolygiadau arobryn

Mae tri myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghystadleuaeth adolygu llyfr DylanEd 2019, a drefnwyd gan Brifysgol Abertawe fel rhan o ddathliadau ehangach Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas.

Roedd y myfyrwyr, sydd i gyd yn astudio Safon UG Saesneg Iaith a Llenyddiaeth ar Gampws Gorseinon, wedi cymryd rhan yng nghategori 16-18 y gystadleuaeth ac enillon nhw eu gwobrau mewn digwyddiad yn ddiweddar yn Neuadd y Ddinas.

Category

A Level and GCSE Humanities

Students pen prize-winning reviews

Three A Level students from Gower College Swansea have claimed prizes at the 2019 DylanEd book review competition, which is organised by Swansea University as part of the wider International Dylan Thomas Prize celebrations.

The students, who are all studying AS English Language and Literature at the Gorseinon Campus, entered the 16-18 category of the competition and were awarded their prizes at a recent event in the Guildhall.

Category

A Level and GCSE Humanities

Myfyrwyr yn mynd i Ŵyl y Gelli

Mae dau fyfyriwr Safon Uwch Saesneg o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael eu dewis i fynychu cwrs ysgrifennu preswyl Prosiect Bannau yng Ngŵyl y Gelli 2018.

Mae Emma Rowley a Sophie Apps ymhlith dim ond 20 o bobl ifanc i ennill lle ar y cwrs nodedig, sy'n cynnig cyfle i fyfyrwyr Cymru ddatblygu eu medrau ysgrifennu creadigol ac archwilio gyrfaoedd mewn ysgrifennu a newyddiaduraeth trwy weithio gydag awduron, darlledwyr a newyddiadurwyr proffesiynol.

Category

A Level and GCSE Humanities

Students head for Hay Festival

Two A Level English students from Gower College Swansea have been selected to attend the Beacons Project residential writing course at the Hay Festival 2018.

Emma Rowley and Sophie Apps are among just 20 young people to win places on the prestigious course, which offers Welsh students the opportunity to develop their creative writing skills and explore careers in writing and journalism by working with professional writers, broadcasters and journalists.

Category

A Level and GCSE Humanities

Georgia yn ysgrifennu adolygiad arobryn

Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dod yn gyntaf yn seremoni wobrwyo adolygu llyfrau Gwobr Dylan Thomas.

Mae Georgia Fearn yn astudio Llenyddiaeth Saesneg, Iaith Saesneg, Llywodraethiant a Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg ar gampws Gorseinon yn ogystal â dilyn rhaglen HE+ ac roedd rhaid iddi ddewis un o'r nofelau ar y rhestr fer i’w hadolygu ar gyfer Gwobr Dylan Thomas eleni, sef gwobr lenyddol o £30,000 i ysgrifenwyr dan 39 oed.

Category

A Level and GCSE Humanities

Georgia pens prize-winning review

An A Level student from Gower College Swansea has taken first place at the Dylan Thomas Prize book review awards.

Georgia Fearn – who studies English Literature, English Language, Government and Politics and Sociology  at the Gorseinon campus as well as being on the HE+ programme – had to select for review one of the novels shortlisted for this year’s Dylan Thomas Prize, a £30,000 literary award for writers under the age of 39.

Category

A Level and GCSE Humanities

Poetry workshop inspires students

Award-winning poet and journalist Rae Howells has paid a visit to the Gorseinon campus to hold a creative workshop with A Level English students.

Rae, a former student of the college, talked about her career to date before giving a poetry reading and setting the students a writing challenge based on a news story and series of photographs.

Category

A Level and GCSE Humanities

Pages

Subscribe to RSS - English