art

Artistiaid talentog yn dangos eu gwaith

Mae artistiaid, ffotograffwyr a dylunwyr talentog o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gyda chyfres o arddangosfeydd ar draws y ddinas.

Cynhaliwyd y digwyddiad Safon Uwch Celf a Dylunio  yn Adain y Celfyddydau Theatr y Grand Abertawe. Roedd yn dangos gwaith myfyrwyr ar amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys dylunio tecstilau, cyfathrebu graffig, celfyddyd gain a ffotograffiaeth, sydd i gyd yn cael eu haddysgu ar gampws Gorseinon.

Category

Arts, Crafts and Photography

Talented artists show off their work

Talented artists, photographers and designers from Gower College Swansea have celebrated the end of the academic year with a series of exhibitions across the city.

The A Level Art and Design showcase took place at the Swansea Grand Theatre’s Arts Wing and featured the work of students on a range of courses including textile design, graphic communication, fine art and photography, which are all taught at the Gorseinon campus.

The event was also an opportunity to congratulate the students who won prizes at the recent Urdd Eisteddfod. They were:

Category

Arts, Crafts and Photography

Byddwch yn greadigol ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion 2018!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o ddathlu Wythnos Addysg Oedolion eleni gyda chyfres o weithdai creadigol sydd ar gael ar Gampws Llwyn y Bryn.

Mae’r gweithdai yn amrywio o luniadu a ffotograffiaeth, i sgrin-brintio a darlunio ffasiwn. Maen nhw’n addas i ddechreuwyr neu i’r rhai sydd heb lawer o brofiad o gelf a dylunio.

Mae’r holl weithdai yn rhad ac am ddim ac ar agor i’r rhai sy’n 18 oed neu hŷn. Byddan nhw’n cael eu cynnal ar Gampws Llwyn y Bryn, 77 Heol Walter, Uplands, SA1 4QA.

 

Gweithdy 1: Bywluniadu

Category

Arts, Crafts and Photography

Get creative for Adult Learners’ Week 2018!

Gower College Swansea is delighted to be celebrating this year’s Adult Learners’ Week with a series of creative workshops on offer at our Llwyn y Bryn Campus.

The workshops range from drawing and photography, to screen printing and fashion illustration. They are suitable for beginners or those with limited experience of art and design.

All workshops are free and open to those aged 18 and over and will be delivered at our Llwyn y Bryn Campus, 77 Walter Road, Uplands, SA1 4QA.

Workshop 1: Life Drawing

Category

Arts, Crafts and Photography

Prosiect gobaith ar gyfer Diwrnod Cofio'r Holocost

Mae myfyrwyr Lefel 2 Celf a Dylunio o gampws Llwyn y Bryn wedi creu darn ingol o gelf ar gyfer Diwrnod Coffáu'r Holocost.

“Roedden ni am gynnwys geiriau o gasineb yn y darn gyda'r bwriad o'u trawsnewid yn rhywbeth cadarnhaol," dywedodd y darlithydd Marilyn Jones. “Roedden ni wedi ysgrifennu'r geiriau i lawr ar bapur ac yna crychu'r darnau o bapur a'u defnyddio i ffurfio dyluniad logo Diwrnod Coffáu'r Holocost.  Roedd yn weithred hynod bwerus i'r myfyrwyr, gyda ffocws ar feithrin gobaith ar gyfer y dyfodol.”

Category

Arts, Crafts and Photography

A project of hope for Holocaust Memorial Day

Level 2 Art and Design students from Llwyn y Bryn have created a poignant piece of art for Holocaust Memorial Day.

“We wanted to incorporate words of hate into the piece with the express intention of transforming them into something positive,” says lecturer Marilyn Jones. “We wrote the words down on paper and then scrunched them up, using them to make up the design of the HMD logo. It was a very powerful act for the students, with a focus on bringing hope to the future.”

Category

Arts, Crafts and Photography

Pages

Subscribe to RSS - art