university

Myfyrwyr busnes yn ymchwilio i ddewisiadau prifysgol

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG Busnes wedi cael cyfle i ymweld â Diwrnod Agored i Israddedigion ym Mhrifysgol Falmouth i gael cipolwg ar y rhaglenni gradd busnes ac entrepreneuriaeth a gynigir.

Yno, roedden nhw hefyd yn gallu cwrdd â nifer o fyfyrwyr presennol yn ogystal â staff darlithio.

Roedd y myfyrwyr hefyd wedi gwneud gweithgareddau arforgampau amrywiol ar draeth Swanpool. Roedd y gweithgareddau hyn wir wedi’u gwthio nhw allan o’u cylch cysur ond roedden nhw’n boblogaidd iawn!

Category

Business, Accountancy and Law

Business students explore university options

A group of AS Business students had the opportunity to visit Falmouth University's recent Undergraduate Open Day to gain an insight into the business and entrepreneurship degree programmes offered.

While there, they were also able to meet a number of current students as well as lecturing staff.

The students also undertook various coasteering activities at Swanpool beach which truly pushed them out of their comfort zone but which proved a big hit!

Category

Business, Accountancy and Law

Dyfodol ar y llwyfan i fyfyrwyr CGA

Mae bron 30 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle yn rhai o golegau a phrifysgolion drama mwyaf nodedig yn y DU.

“Mae ein myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio wedi cael y deuddeg mis mwyaf rhagorol ac mae’r straeon hyn am ddilyniant llwyddiannus yn ffordd wych o orffen y flwyddyn academaidd,” dywedodd Rheolwr y Maes Dysgu, Lucy Hartnoll.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

All the world’s a stage for GCS students

Almost 30 students from Gower College Swansea have been offered places at some of the UK’s most prestigious drama colleges and universities.

“Our Performing Arts department has had the most amazing twelve months and these stories of successful progression are a wonderful way to end the academic year,” says Learning Area Manager Lucy Hartnoll.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

Llwyddiant Caergrawnt!

Mae dau o’n myfyrwyr o Tsieina, Fuhao Song a Han Xuanyuan, wedi cael eu derbyn yn ddiweddar i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Enillodd y myfyrwyr hyn 7 gradd A* rhyngddyn nhw – mae hyn yn anhygoel.

Bydd Fuhao yn astudio Mathemateg yng Ngholeg Homerton a bydd Han yn astudio Cyfrifiadureg yng Ngholeg Churchill.

Category

A Level and GCSE International

Cambridge success!

Two of our Chinese students, Fuhao Song and Han Xuanyuan, have recently been accepted to study at the University of Cambridge.

These students achieved an amazing 7 A* grades between them.

Fuhao will study Mathematics at Homerton College and Han will study Computer Science at Churchill College.

Category

A Level and GCSE International

Pages

Subscribe to RSS - university