university

Dyfodol ar y llwyfan i fyfyrwyr CGA

Mae bron 30 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle yn rhai o golegau a phrifysgolion drama mwyaf nodedig yn y DU.

“Mae ein myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio wedi cael y deuddeg mis mwyaf rhagorol ac mae’r straeon hyn am ddilyniant llwyddiannus yn ffordd wych o orffen y flwyddyn academaidd,” dywedodd Rheolwr y Maes Dysgu, Lucy Hartnoll.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

All the world’s a stage for GCS students

Almost 30 students from Gower College Swansea have been offered places at some of the UK’s most prestigious drama colleges and universities.

“Our Performing Arts department has had the most amazing twelve months and these stories of successful progression are a wonderful way to end the academic year,” says Learning Area Manager Lucy Hartnoll.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

Llwyddiant Caergrawnt!

Mae dau o’n myfyrwyr o Tsieina, Fuhao Song a Han Xuanyuan, wedi cael eu derbyn yn ddiweddar i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Enillodd y myfyrwyr hyn 7 gradd A* rhyngddyn nhw – mae hyn yn anhygoel.

Bydd Fuhao yn astudio Mathemateg yng Ngholeg Homerton a bydd Han yn astudio Cyfrifiadureg yng Ngholeg Churchill.

Category

A Level and GCSE International

Cambridge success!

Two of our Chinese students, Fuhao Song and Han Xuanyuan, have recently been accepted to study at the University of Cambridge.

These students achieved an amazing 7 A* grades between them.

Fuhao will study Mathematics at Homerton College and Han will study Computer Science at Churchill College.

Category

A Level and GCSE International

Cyfweliadau Rhydgrawnt ar gyfer 30 o fyfyrwyr

Mae 30 o’r 43 o fyfyrwyr sy’n dilyn y Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar hyn o bryd wedi llwyddo i gael cyfweliad yn Rhydychen neu Gaergrawnt.

Mae’r rhaglen sefydledig, a addysgir ar gampws Gorseinon, yn darparu’r paratoad gorau posibl, i fyfyrwyr sy’n bwriadu symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Category

A Level and GCSE

Oxbridge interviews for 30 students

Thirty of the 43 students currently following the Oxbridge Preparation Programme at Gower College Swansea have been successful in securing an interview at either Oxford or Cambridge.

The well-established programme, which is based at the Gorseinon campus, provides the best possible preparation for students aiming to progress to Oxford, Cambridge and other Russell Group universities.

Category

A Level and GCSE

Pages

Subscribe to RSS - university