university

Cyfweliadau Rhydgrawnt ar gyfer 30 o fyfyrwyr

Mae 30 o’r 43 o fyfyrwyr sy’n dilyn y Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar hyn o bryd wedi llwyddo i gael cyfweliad yn Rhydychen neu Gaergrawnt.

Mae’r rhaglen sefydledig, a addysgir ar gampws Gorseinon, yn darparu’r paratoad gorau posibl, i fyfyrwyr sy’n bwriadu symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Category

A Level and GCSE

Oxbridge interviews for 30 students

Thirty of the 43 students currently following the Oxbridge Preparation Programme at Gower College Swansea have been successful in securing an interview at either Oxford or Cambridge.

The well-established programme, which is based at the Gorseinon campus, provides the best possible preparation for students aiming to progress to Oxford, Cambridge and other Russell Group universities.

Category

A Level and GCSE

Coleg yn lansio HE+ ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu dros 250 o ddysgwyr  i gampws Gorseinon ar gyfer lansiad rhaglen HE+* 2017/18.

Coleg Gŵyr Abertawe, ar wahoddiad, ac ar y cyd â Phrifysgol Caergrawnt, yw’r prif sefydliad o fewn Consortiwm HE+ Abertawe, lle rydym yn gweithio gyda’r saith ysgol wladol chweched dosbarth yn Ninas a Sir Abertawe.

Category

A Level and GCSE

College launches HE+ for new academic year

Gower College Swansea has welcomed over 250 learners to the Gorseinon campus for the launch of the HE+ programme* for 2017/18.

Gower College Swansea, at the invitation of and in collaboration with, the University of Cambridge, is the ‘hub’ institution in the Swansea HE+ Consortium, working with the seven state sixth-form schools in the City and County of Swansea.

Category

A Level and GCSE

Rhagor o fyfyrwyr CGA yn mynd i'r prifysgolion gorau

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn gwyrdroi'r duedd a nodir mewn dau adroddiad cenedlaethol a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Yn y cyntaf ohonynt, mae'r ffigurau a ryddhawyd gan y corff derbyn UCAS yn dangos bod llai na 25% o bobl ifanc 18 oed yn chwarter etholaethau Cymru yn mynd i'r brifysgol – gyda ffigurau o dan 25% ar gyfer Gorllewin Abertawe a Dwyrain Abertawe, ffigur ychydig bach yn uwch ar gyfer Gŵyr, a'r ffigur uchaf yng Nghaerdydd ar 47%.

More GCS students heading to Russell Group universities

Students from Gower College Swansea are bucking the trend of two recent national reports.

The first, the figures released by the admissions body UCAS, showed that a quarter of Welsh constituencies have less than 25% of 18 year olds going to university – with Swansea West and Swansea East named as being under 25%, Gower only slightly above, and with Cardiff the highest at 47%.

International students tour Cambridge University

A group of International students from Gower College Swansea recently visited Cambridge.

The students stayed at Churchill College and attended application seminars and subject masterclasses. In addition, they visited other Cambridge colleges and were given tours by former Gower College Swansea students who are currently studying at the University of Cambridge.

Pictured: International students from China and South Korea at Churchill College with Felicity Padley, Oxbridge Tutor and HE+ Co-ordinator, and Mark Jones, Principal.

Category

International

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr AU 2016

Yn ddiweddar aeth dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe i ddigwyddiad graddio arbennig yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe.

Roedd y myfyrwyr yn dathlu llwyddiant mewn pynciau mor amrywiol â chyfrifeg, peirianneg, arweinyddiaeth a rheolaeth, therapïau tylino chwaraeon, rheolaeth gwallt a harddwch, gofal plant, a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Pages

Subscribe to RSS - university