Sut ydw i'n cysylltu ag eduroam?

I gysylltu ag eduroam bydd rhaid i chi ffurfweddu’ch dyfais.  Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallwch gysylltu â rhwydwaith ‘GCS_Wi-Fi’ i ffurfweddu’ch dyfais, cyn cysylltu ag eduroam. Dim ond unwaith y bydd rhaid i’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr ffurfweddu eu dyfais i gael eduroam.

Sut i gysylltu ag eduroam ar gyfer dyfeisiau Apple:

apple-logo

Sut i gysylltu ag eduroam ar gyfer dyfeisiau Android:

android-logo

Ble mae eduroam ar gael?

Mae eduroam ar gael yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn y lleoliadau canlynol: Tycoch, Gorseinon, Llwyn y Bryn, Llys Jiwbilî, Ffordd y Brenin a Phlas Sgeti.

Mae eduroam hefyd ar gael mewn llawer o leoliadau ar draws y DU a'r byd, a bydd y dolenni canlynol yn dangos ble mae eduroam ar gael efallai;

Janet - ble galla i ddefnyddio eduroam y DU?
Map eduroam

Ymwelydd ydw i, alla i ddefnyddio eduroam?

Os ydych yn ymwelydd o sefydliad eduroam cyfrannog byddwch yn gallu defnyddio eduroam. Cyn ymweld, sicrhewch fod eich dyfais wedi’i ffurfweddu i ddefnyddio eduroam. Os am unrhyw reswm nid yw’ch dyfais wedi’i ffurfweddu efallai y byddwch yn gallu defnyddio eduroam CAT sydd ar gael trwy ein rhwydwaith ‘GCS_Wi-Fi’.

Os cewch unrhyw anawsterau dylech adrodd y rhain trwy ddefnyddio gwasanaeth cymorth TG eich sefydliad cartref.

Os ydych chi'n ymwelydd o sefydliad nad yw'n cymryd rhan yn eduroam, dylech ofyn i'r aelod o staff rydych yn ymweld ag ef/hi i drefnu mynediad wi-fi.

Ffurfweddu eduroam

Er mwyn cysylltu ag eduroam rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r offeryn eduroam CAT, bydd hyn yn cynnwys lawrlwytho meddalwedd ar eich dyfais.  Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Coleg Gŵyr Abertawe arnoch.
Sylwch: bydd rhaid i chi ychwanegu @gcs.ac.uk at ddiwedd eich enw defnyddiwr e.e. joebloggs@gcs.ac.uk

eduroam CAT

eduroam CAT neu'r Offeryn Cymorth Ffurfweddu - mae'n cael ei baratoi i roi mynediad haws i eduroam. Mae eduroam CAT ar gael ar gyfer y dyfeisiau a'r systemau gweithredu canlynol;

 • Microsoft Windows 7, 8 ac 8.1
 • Apple OS X - Lion, Mountain Lion, Maverick, Yosemite
 • Apple iOS - iPad, iPod ac iPhone
 • Linux
 • Android 4.4 KitKat a 5.0 Lollipop

Ffurfweddu â Llaw - Dyfeisiau eraill

Yn achos rhai dyfeisiau, nid oes offeryn eduroam CAT ar gael, ac mae hyn yn cynnwys dyfeisiau Android hŷn. Ar gyfer y rhain efallai y bydd rhaid i chi ddefnyddio'r cyfarwyddiadau canlynol:

 1. Lawrlwythwch y ffeil Tystysgrif CA.
 2. Pan fyddwch yn gosod y ffeil Tystysgrif CA efallai y bydd yn ofynnol i chi gynyddu'ch diogelwch ar eich dyfais (e.e. Rhif Adnabod personol, Cyfrinair neu Glo Patrwm)
 3. Efallai y cewch eich annog i osod Credential Storage ar y ddyfais.
 4. Ar ddyfeisiau Android diweddar iawn efallai y cewch neges 'Mae'n bosibl y bydd y rhwydwaith yn cael ei fonitro' pan fyddwch yn gosod y Dystysgrif CA.  Mae hyn yn arferol ac yn Android mae'n fyg
 5. Cysylltwch ag eduroam a defnyddio'r manylion canlynol:
  • Dull EAP = PEAP
  • Dilysiad Cam 2 = MSCHAPv2
  • Tystysgrif CA = Dewiswch y dystysgrif a osodwyd gennych yn gynharach (ffeil Tystysgrif CA)

Ffurfweddu â Llaw - Android

Dyma'r manylion ffurfweddu â llaw sy'n berthnasol i unrhyw ddyfais nad yw eduroam CAR ar gael ar ei chyfer:

SSID eduroam
Diogelwch WPA2 Enterprise
Amgryptiad AES
Dilysiad 802.1x
Dilysiad defnyddiwr EAP/PEAP MSCHAPV2
Enw defnyddiwr (i'r Myfyriwr) ABC12345678@gcs.ac.uk
Enw defnyddiwr (i Staff) Username@gcs.ac.uk
Cyfrinair  
Parth Anwybyddu
Tystysgrif Ffeil Tystysgrif CA
Gweinydd radius.gcs.ac.uk

Dyfeisiau heb gymorth

Nid yw'r dyfeisiau canlynol wedi'u cefnogi ar eduroam, oherwydd nid ydynt yn cefnogi'r dechnoleg WPA2 Enterprise/AES sylfaenol;

 • Microsoft X-Box 360
 • Sony Playstation 3
 • Nintendo DSi
 • Google Chromecast
 • Apple Airplay
 • Nintendo Wii
 • Sony PSP
 • Y Rhan Fwyaf o Argraffwyr Diwifr

Beth yw eduroam?

eduroam

eduroam (education roaming) yw'r gwasanaeth mynediad crwydro rhyngrwyd diwifr, diogel a ddatblygwyd ar gyfer y gymuned ymchwil ac addysg.

Mae eduroam yn caniatáu i fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff gysylltu â'r Rhyngrwyd ar draws y campws, ac wrth ymweld â sefydliadau eraill sy'n cymryd rhan, trwy agor eu dyfais.

Gwyliwch y fideo canlynol 'Beth yw eduroam?'
(sylwch na fydd y fideo hwn yn gweithio pan fyddwch wedi'ch cysylltu â rhwydwaith 'GCS_Wi-Fi')

 
 

 

Telerau ac Amodau

Trwy gysylltu ag eduroam rydych yn cytuno â'r telerau ac amodau canlynol;