Skip to main content

Rhwystrau corfforol i ddysgu

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch mewn perthynas â’ch anghenion corfforol, cysylltwch ag Aiden Spiller (Rheolwr Cymorth Dysgu) - Aiden.Spiller@gcs.ac.uk
 
Gall ein tîm ymroddedig o Gynorthwywyr Cymorth Dysgu ddarparu amrywiaeth o gymorth pwrpasol, er enghraifft, cymorth yn y dosbarth a sesiynau un-i-un i ffwrdd o’r ystafell ddosbarth. Rydym yn gallu darparu offer arbenigol i sicrhau bod yr holl rwystrau corfforol i ddysgu wedi cael eu dileu/lleihau.