Skip to main content

Digwyddiadau a Nosweithiau Agored

Darganfod sut beth yw bywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Mae ein digwyddiadau a’n nosweithiau agored yn rhoi’r cyfle perffaith i chi gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ymunwch â ni i ddarganfod yr amrywiaeth eang o gyrsiau sydd ar gael, cwrdd â’r darlithwyr, a chael yr atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Digwyddiad agored prentisiaethau

Dydd Mercher 5 Mehefin – Campws Tycoch 3.30-7.30pm

Dewch i’n digwyddiad agored prentisiaethau i wybod rhagor am ein darpariaeth prentisiaethau arobryn a chychwyn ar daith drawsffurfiol tuag at yrfa lewyrchus!

Gallwch hefyd gwrdd â chyflogwyr lleol, darganfod swyddi gwag a chyrchu cymorth ar sicrhau gyrfa/prentisiaeth.

Mae ein digwyddiad agored prentisiaethau ar gyfer pobl o unrhyw oedran – p’un ai ydych chi newydd adael yr ysgol, yn chwilio am ddewis arall i addysg uwch draddodiadol, neu’n gobeithio uwchsgilio yn eich swydd bresennol.

Gweld ein prentisiaethau

Cofrestrwch ar gyfer ein nosweithiau agored prentisiaethaur

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, anfonwch e-bost atom ac fe wnawn ni ymateb cyn gynted ag sy’n bosibl: marketing@gcs.ac.uk

Nosweithiau agored cyrsiau amser llawn

Mae ein nosweithiau agored cyrsiau amser llawn wedi gorffen ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

Cadw lygad ar y dudalen hon ar gyfer cyhoeddiadau’r flwyddyn academaidd nesaf (2025/2026).

Gweld holl feysydd cwrs i ymadawyr ysgol

Campws Gorseinon

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Busnes
 • Y cyfryngau creadigol
 • Peirianneg
 • Iechyd a gofal plant
 • TG
 • Cerbydau modur
 • Y celfyddydau perfformio
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Cynhyrchu yn y theatr

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth

Campws Tycoch

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Arlwyo a lletygarwch
 • Busnes
 • Cerbydau modur
 • Chwaraeon
 • Dilyniant i AU
 • Garddwriaeth
 • Gwallt a harddwch
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Iechyd a gofal plant
 • Peirianneg
 • Peirianneg electronig
 • Plymwaith
 • Teithio a thwristiaeth
 • TG
 • Trydanol

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth

Campws Llwyn y Bryn

Cyrsiau galwedigaethol yn amrywio o Lefel 1 i Lefel 3 yn y meysydd canlynol:

 • Celf a dylunio (gan gynnwys diploma sylfaen)
 • Ffotograffiaeth
 • Cerddoriaeth

Gallwch chi holi ynghylch opsiynau mynediad, prentisiaeth ac AU hefyd.

Rhagor o wybodaeth

Campws Llys Jiwbilî

Dere i’r noson agored hon i wybod rhagor am gyrsiau galwedigaethol amgylchedd adeiledig Lefelau 1-3 yn y meysydd canlynol:

 • Peintio ac addurno
 • Gwaith brics
 • Gwaith coed

Gelli di ofyn am ein gyrsiau amgylchedd adeiledig wedi’u lleoli ar ein campysau eraill hefyd a’n prentisiaethau.

Rhagor o wybodaeth

Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Dysgwch ragor am ein cyrsiau lefel uwch mewn busnes, cyfrifeg a rheolaeth (o Lefel 4).

Rhagor o wybodaeth