Skip to main content

Gwobrau Prentisiaeth 2024

Cynhaliwyd Gwobrau Prentisiaeth blwyddyn hyn ar ddydd Llun 5 Chwefror 2024.

Llongyfarchiadau i'n sêr prentisiaid!

Roedd hi’n noson wych yn Stadiwm Swansea.com nos Lun 5 Chwefror 2024, wrth i Wobrau Prentisiaethau Coleg Gŵyr Abertawe ddod i ganol llwyfan.

Wedi symud i leoliad newydd ar gyfer 2024 gan fod y digwyddiad wedi tyfu'n rhy fawr i'w leoliad blaenorol yn atriwm campws Tycoch.

Gosododd band jazz y Coleg y naws gydag alawon llawn enaid, yn groesawu gwesteion i noson o gydnabyddiaeth a dathlu.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd gan gyflwynydd chwaraeon y BBC, Ross Harries, yn dyst i waith caled ac ymroddiad prentisiaid a chyflogwyr fel ei gilydd. Siaradwr gwadd y noson oedd Lucy Cohen, gyn-fyfyriwr prentisiaeth Coleg Gŵyr Abertawe, sy'n cyd-sylfaenydd a phrif swyddog gweithredol Mazuma, y gwasanaeth cyfrifyddu cyntaf sy’n seiliedig ar danysgrifiadau ar gyfer busnesau bach a microfusnesau.

Roedd yn noson i’w chofio, gan anrhydeddu’r ymrwymiad i ragoriaeth sy’n diffinio rhaglen brentisiaethau Coleg Gŵyr Abertawe.

Ein Gwobrau 2024 yn llawn

Prentis y Flwyddyn Cyfrifeg
Lisa Bakker
Prentis y Flwyddyn Arweinyddiaeth Gweithgarwch/Datblygu Chwaraeon
Ioan Elli Evans
Prentis y Flwyddyn Amgylchedd Adeiledig
Sam Milligan
Prentis y Flwyddyn Gweinyddu Busnes
Hayley Whitworth
Prentis y Flwyddyn Gwella Busnes ac Ansawdd
Brian Thomas
Prentis y Flwyddyn Gofal Plant/Cymorth Addysgol
Molly Collins
Prentis y Flwyddyn Peirianneg Sifil
James White
Prentis y Flwyddyn Datblygiad Cymunedol
Danielle Hartery
Prentis y Flwyddyn Adeiladu
Ashton Kime
Prentis y Flwyddyn Canolfan Gyswllt
Logan Hocking
Prentis y Flwyddyn Cyfryngau Creadigol a Digidol
Alexander Thomas
Prentis y Flwyddyn Gwasanaeth Cwsmeriaid
Kian Pickman
Prentis y Flwyddyn Dylunio Dysgu Digidol
Elena Amado
Prentis y Flwyddyn Electroneg
Daniel Griffiths
Prentis y Flwyddyn Peirianneg ac Cerbydau Modur
Thomas Harmer
Prentis y Flwyddyn Rheoli Cyfleusterau ac Adnoddau
Cynyrluis Fry
Prentis y Flwyddyn Ffasiwn a Thecstilau
Vicki Browning
Prentis y Flwyddyn Gofal Iechyd
Lisa Taylor
Prentis y Flwyddyn Tai
Carys Evans
Prentis y Flwyddyn Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
William Duncan Jones
Prentis y Flwyddyn TG a Digidol
Katie Davies
Prentis y Flwyddyn Labordy a Gwyddoniaeth
Georgia Cox
Prentis y Flwyddyn Rheoli a Datblygu
Damian Aston
Prentis y Flwyddyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Tegan Gray
Prentis y Flwyddyn (Lloegr) Arbenigwr Gwasanaeth Cwsmeriaid
George Ferguson
Prentis y Flwyddyn (Lloegr) Peirianneg Gwasanaethu a Gosod Cynnyrch Trydanol, Electronig
Lewis Chacksfield
Prentis y Flwyddyn (Lloegr) Rheoli Cyfleusterau
Muminur Islam
Prentis y Flwyddyn (Lloegr) Rheolaeth
Daniel Loucas
Prentis Sylfaen y Flwyddyn
Isaac Fabb
Prentis y Flwyddyn
Sarah Price
Prentis Uwch y Flwyddyn
Georgia Cox
Prentis y Flwyddyn (Lloegr)
Muminur Islam
Gwobr Cyflawniad Eithriadol Cyflogwr
Lisa Taylor
Tiwtor/Aseswr Prentisiaeth y Flwyddyn
Constance Henry
Tiwtor/Aseswr Prentisiaeth y Flwyddyn (Lloegr)
Steve Williams
Tîm Prentisiaeth y Flwyddyn
Emma Davies / Gwyneth Morgan-Chan
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (1-49 o weithwyr)
Zygo Media
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (50-249 o weithwyr)
Merthyr Valley Homes
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (250+ o weithwyr)
South Wales Police
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (Lloegr)
Paragon Customer Communications
Pencampwr Cyflogwr Prentis y Flwyddyn
Merthyr Valleys Homes (MVH)
Pencampwr Cymraeg - Gwobr Prentis
Sarah Bowkett
Pencampwr Cymraeg - Gwobr Prentisiaeth Cyflogwr
Hollow Pixel
Pencampwr Cymraeg - Gwobr Prentisiaeth Tiwtor/Aseswr
Marie Allen

Ein partneriaid darparu prentisiaeth

Logo
Logo
Logo
Logo
Urdd Logo
The construction hub academy logo
S&A logo