Skip to main content

Cyn-fyfyrwyr

Ein Cyn-fyfyrwyr 

Ydych chi’n fyfyriwr graddedig o Goleg Gŵyr Abertawe (neu ei hen sefydliadau, Coleg Abertawe; Coleg Gorseinon)? Os felly, byddwn ni wrth ein bodd yn ailgysylltu â chi a rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am ddigwyddiadau a chyflawniadau.  

Drwy gysylltu â ni, cewch gyfle i feithrin cysylltiadau gwerthfawr, mynd i ddigwyddiadau arbennig a chael mynediad i amrywiaeth o adnoddau gyrfa.

Beth bynnag rydych chi’n ei wneud nawr, ble bynnag rydych chi yn y byd, cysylltwch â ni a chymryd rhan!

Ymunwch â’n rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr!

Dyma ein Cyn-fyfyrwyr

Darganfydda rai o’r manteision y mae rhai o’n cyn-fyfyrwyr wedi’u cael yn eu gyrfaoedd o ganlyniad i’w hastudiaethau.
 

Storïau Llwyddiant Cyn-fyfyrwyr

Rydym yn falch o’n cyn-fyfyrwyr a’r llwyddiant maen nhw’n ei gael ar ôl astudio gyda ni.

Cymerwch olwg ar rai o'n straeon newyddion diweddaraf am ein cyn fyfyrwyr.

Llun pen ac ysgwydd o fenyw

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i ysbrydoli pobl ifanc greadigol

Dychwelodd wyneb cyfarwydd i Gampws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar wrth i’r cyn-fyfyriwr Billie-Jo Matthews gamu i’r adwy i helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc greadigol.
chef Nick Jones yn gwneud demo coginio yn y Coleg

Cyn-fyfyriwr arlwyo yn dychwelyd i’r Coleg

Croesawodd y myfyrwyr a’r staff arlwyo y cyn-fyfyriwr arlwyo, Nick Jones, yn ôl i’r Coleg i arddangos ei sgiliau coginio i’r myfyrwyr mis diwethaf.
Student

Myfyriwr Technoleg Peirianneg yn rhagori ar Brentisiaeth Gradd

Mae alwm Technolegau Peirianneg, Fleet Morgan, wedi ei osod ar Brentisiaeth Gradd gyda cwmni, MBDA Missile Systems. Mae Fleet yn ennill arian wrth ddysgu gan treulio pedwar diwrnod gyda'r cwmni ac un diwrnod yn Prifysgol Swydd Hertford.

Dilyn Ni

Gallwch gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol.  

Facebook   Twitter   Instagram   linkedin   YouTube   Tiktok

Awgrym

I ehangu eich rhwydwaith proffesiynol gyda chyn-fyfyrwyr coleg eraill, cofiwch ddiweddaru eich proffil LinkedIn i gynnwys Coleg Gŵyr Abertawe yn yr adran ‘Addysg’. 

Cysylltu â ni

Rydym bob amser yn falch o glywed gan ein cyn-fyfyrwyr, gallwch anfon e-bost atom yn marketing@gcs.ac.uk 

Ffurflen Gyswllt Cyn-fyfyrwyr

Llenwch y ffurflen isod i gael y diweddaraf am ddigwyddiadau a chyflawniadau cyn-fyfyrwyr.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i Goleg Gŵyr Abertawe gydymffurfio â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018. Byddwn yn trin manylion a gyflwynwyd drwy’r ffurflen hon yn unol â’r Datganiad Preifatrwydd a Diogelu Data Cyn-fyfyrwyr.

Caniatâd i ymuno â’r rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr 

Byddai’n bleser gennym anfon gwybodaeth berthnasol atoch ar e-bost am newyddion, digwyddiadau a chyflawniadau cyn-fyfyrwyr sy’n briodol i chi. Byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol gyda’r gofal mwyaf ac ni fyddyn yn ei gwerthu na’i rhannu ag unrhyw gwmni at unrhyw bwrpas. Byddwn yn cadw manylion cyn-fyfyrwyr am gyfnod amhenodol, ond rydym yn cynnwys opsiwn datdanysgrifio ar ein holl ohebiaeth e-bost ac felly hyd yn oed os ydych yn optio mewn nawr, gallwch optio allan ar unrhyw adeg yn y dyfodol gan ddefnyddio hwnnw neu drwy gysylltu â marketing@gcs.ac.uk 

Caniatâd

CAPTCHA
Rhowch y cymeriadau a ddangosir yn y ddelwedd.
Mae’r cwestiwn hwn ar gyfer profi a ydych yn ymwelydd dynol ai peidio ac i atal cyflwyniadau sbam awtomataidd.