Cyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe

 

Cyfle i ennill Taleb Amazon gwerth £100 - Ymunwch â Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr CGA

A wnaethoch chi astudio yng Ngholeg Abertawe neu Goleg Gorseinon cyn i’r ddau uno i ffurfio Coleg Gŵyr Abertawe?
Ymunwch â’n Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr i gael cyfle i ennill Taleb Amazon gwerth £100!

Sut i gystadlu:
1. Rhowch ‘Coleg Gŵyr Abertawe’ dan yr adran Addysg ar eich tudalen LinkedIn
2. Tanysgrifiwch i’n Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr
Gweld telerau ac amodau llawn

Ein Cyn-fyfyrwyr 

Ydych chi’n fyfyriwr graddedig o Goleg Gŵyr Abertawe (neu ei hen sefydliadau, Coleg Abertawe; Coleg Gorseinon)? Os felly, byddwn ni wrth ein bodd yn ailgysylltu â chi a rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am ddigwyddiadau a chyflawniadau.  

Drwy gysylltu â ni, cewch gyfle i feithrin cysylltiadau gwerthfawr, mynd i ddigwyddiadau arbennig a chael mynediad i amrywiaeth o adnoddau gyrfa.

Beth bynnag rydych chi’n ei wneud nawr, ble bynnag rydych chi yn y byd, cysylltwch â ni a chymryd rhan!

Ymunwch â’n rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr!

Dyma ein Cyn-fyfyrwyr

Darganfydda rai o’r manteision y mae rhai o’n cyn-fyfyrwyr wedi’u cael yn eu gyrfaoedd o ganlyniad i’w hastudiaethau.

Storïau Llwyddiant Cyn-fyfyrwyr

Rydym yn falch o’n cyn-fyfyrwyr a’r llwyddiant maen nhw’n ei gael ar ôl astudio gyda ni.

Cymerwch olwg ar rai o'n straeon newyddion diweddaraf am ein cyn fyfyrwyr.

Dilyn Ni 

Gallwch gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Facebook   Twitter   Instagram   linkedin   YouTube   Tiktok

Awgrym

I ehangu eich rhwydwaith proffesiynol gyda chyn-fyfyrwyr coleg eraill, cofiwch ddiweddaru eich proffil LinkedIn i gynnwys Coleg Gŵyr Abertawe yn yr adran ‘Addysg’.  

Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth
Yn agored i drigolion y DU sy’n 18 oed neu’n hŷn. Dim ond unwaith y gall unigolyn gystadlu. I gymryd rhan, rhowch ‘Coleg Gŵyr Abertawe’ dan yr adran Addysg ar eich tudalen LinkedIn a thanysgrifiwch i’n Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr trwy ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen hon. Dydd Llun 25 Medi yw’r dyddiad cau a byddwn yn cysylltu â’r enillydd dros e-bost cyn pen wythnos o’r dyddiad cau. Ni chynigir unrhyw wobrau eraill neu arian parod. Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy. Nid yw’r hyrwyddwr yn gyfrifol am geisiadau hwyr, coll neu gamgyfeiriedig.

Cysylltu â ni

Rydym bob amser yn falch o glywed gan ein cyn-fyfyrwyr, gallwch anfon e-bost atom yn marketing@gcs.ac.uk

Ffurflen Gyswllt Cyn-fyfyrwyr

Llenwch y ffurflen isod i gael y diweddaraf am ddigwyddiadau a chyflawniadau cyn-fyfyrwyr.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i Goleg Gŵyr Abertawe gydymffurfio â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018. Byddwn yn trin manylion a gyflwynwyd drwy’r ffurflen hon yn unol â’r Datganiad Preifatrwydd a Diogelu Data Cyn-fyfyrwyr. 

Caniatâd i ymuno â’r rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr 

Byddai’n bleser gennym anfon gwybodaeth berthnasol atoch ar e-bost am newyddion, digwyddiadau a chyflawniadau cyn-fyfyrwyr sy’n briodol i chi. Byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol gyda’r gofal mwyaf ac ni fyddyn yn ei gwerthu na’i rhannu ag unrhyw gwmni at unrhyw bwrpas. Byddwn yn cadw manylion cyn-fyfyrwyr am gyfnod amhenodol, ond rydym yn cynnwys opsiwn datdanysgrifio ar ein holl ohebiaeth e-bost ac felly hyd yn oed os ydych yn optio mewn nawr, gallwch optio allan ar unrhyw adeg yn y dyfodol gan ddefnyddio hwnnw neu drwy gysylltu â marketing@gcs.ac.uk