Cyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe

 

Ein Cyn-fyfyrwyr 

Ydych chi’n fyfyriwr graddedig o Goleg Gŵyr Abertawe (neu ei hen sefydliadau, Coleg Abertawe; Coleg Gorseinon)? Os felly, byddwn ni wrth ein bodd yn ailgysylltu â chi a rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am ddigwyddiadau a chyflawniadau.  

Drwy gysylltu â ni, cewch gyfle i feithrin cysylltiadau gwerthfawr, mynd i ddigwyddiadau arbennig a chael mynediad i amrywiaeth o adnoddau gyrfa.

Beth bynnag rydych chi’n ei wneud nawr, ble bynnag rydych chi yn y byd, cysylltwch â ni a chymryd rhan!

Ymunwch â’n rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr!

Dyma ein Cyn-fyfyrwyr

Darganfydda rai o’r manteision y mae rhai o’n cyn-fyfyrwyr wedi’u cael yn eu gyrfaoedd o ganlyniad i’w hastudiaethau.

Storïau Llwyddiant Cyn-fyfyrwyr

Rydym yn falch o’n cyn-fyfyrwyr a’r llwyddiant maen nhw’n ei gael ar ôl astudio gyda ni.

Cymerwch olwg ar rai o'n straeon newyddion diweddaraf am ein cyn fyfyrwyr.

Dilyn Ni 

Gallwch gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Facebook   Twitter   Instagram   linkedin   YouTube   Tiktok

Awgrym

I ehangu eich rhwydwaith proffesiynol gyda chyn-fyfyrwyr coleg eraill, cofiwch ddiweddaru eich proffil LinkedIn i gynnwys Coleg Gŵyr Abertawe yn yr adran ‘Addysg’.  

Cysylltu â ni

Rydym bob amser yn falch o glywed gan ein cyn-fyfyrwyr, gallwch anfon e-bost atom yn marketing@gcs.ac.uk

Ffurflen Gyswllt Cyn-fyfyrwyr

Llenwch y ffurflen isod i gael y diweddaraf am ddigwyddiadau a chyflawniadau cyn-fyfyrwyr.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i Goleg Gŵyr Abertawe gydymffurfio â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018. Byddwn yn trin manylion a gyflwynwyd drwy’r ffurflen hon yn unol â’r Datganiad Preifatrwydd a Diogelu Data Cyn-fyfyrwyr. 

Caniatâd i ymuno â’r rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr 

Byddai’n bleser gennym anfon gwybodaeth berthnasol atoch ar e-bost am newyddion, digwyddiadau a chyflawniadau cyn-fyfyrwyr sy’n briodol i chi. Byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol gyda’r gofal mwyaf ac ni fyddyn yn ei gwerthu na’i rhannu ag unrhyw gwmni at unrhyw bwrpas. Byddwn yn cadw manylion cyn-fyfyrwyr am gyfnod amhenodol, ond rydym yn cynnwys opsiwn datdanysgrifio ar ein holl ohebiaeth e-bost ac felly hyd yn oed os ydych yn optio mewn nawr, gallwch optio allan ar unrhyw adeg yn y dyfodol gan ddefnyddio hwnnw neu drwy gysylltu â marketing@gcs.ac.uk