Tycoch

Mae Tycoch yn gampws prysur a bywiog i fyfyrwyr sy’n dilyn amrywiaeth o gyrsiau galwedigaethol.

Bwriedir i’n prosiect buddsoddi gwerth £3.5 miliwn ar y campws, fydd yn creu ystafelloedd dysgu a chymdeithasol modern, gael ei gwblhau ym mis Ionawr 2018. Bydd y llawr gwaelod yn cynnwys y dderbynfa, yr adran dderbyn, gwasanaethau cymorth myfyrwyr, cyllid myfyrwyr, siop goffi ac ystafell gyffredin.

Ar y llawr cyntaf, bydd canolfan addysg uwch bwrpasol i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau lefel uwch. Bydd y ganolfan yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, ystafell gyffredin a lle dysgu arbenigol.

Mae’r campws o fewn pellter cerdded i Sgeti ac mae’r cysylltiadau cludiant i ac o ganol dinas Abertawe yn ardderchog.

Oriau agor

Yn ystod y tymor

Dydd Llun i Ddydd Iau - 8am tan 9pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Yn ystod y gwyliau
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am tan 5pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Manylion Cyswllt

Heol Tycoch,
Abertawe
SA2 9EB
Ffôn: 01792 284000
Ffacs: 01792 284074
E-bost: enquiries@gowercollegeswansea.ac.uk