Prentisiaethau

 

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf yng Nghymru sy’n cynnig amrywiaeth o raglenni hyfforddi gan gefnogi cwmnïau preifat bach, sefydliadau rhyngwladol mawr a’r sector cyhoeddus. Mae rhai o’n rhaglenni hefyd yn cael eu cynnig yn Lloegr.

Cymru     LLoegr


Cefnogir rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru.

ESF

Gwobrau Prentisiaeth 2023

Cynhaliwyd Gwobrau Prentisiaeth eleni ar ddydd Llun 6 Chwefror 2023.

Rhagor o wybodaeth

Prentisiaethau

Mae ceisiadau am brentisiaethau ar agor nawr

Ymgeisiwch nawr!

Straeon llwyddiant

Clywch beth sydd gan ein prentisiaid a’n recriwtwyr i’w ddweud! Cliciwch y botwm ar ochr dde uchaf y fideo i weld mwy.

Yn cyflwyno ein Prentisiaethau Digidol Proffesiynol newydd sbon wedi’u hariannu’n llawn*.

P’un ai ydych am sicrhau bod eich set sgiliau chi neu’ch gweithlu yn addas yn y dyfodol, mae gennym gyfres newydd o brentisiaethau digidol wedi’u hariannu’n llawn i ddewis o’u plith.
I gaelr rhagor o wybodaeth ffoniwch 01792 284400 neu e-bostiwch nia.davies@gcs.ac.uk
*mae cymhwystra’n berthnasol

Yr iaith Gymraeg

Nod Coleg Gŵyr Abertawe yw bod yn Goleg dwyieithog, gydag iaith a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y Coleg. Rydym yn hyrwyddo dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu dwyieithog ac yn annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’u Cymraeg.

Gwybod rhagor

Cymraeg