Mae'r Porth yn eich cysylltu'n rhwydd â systemau seiliedig ar y we y coleg.

Yma gall myfyrwyr a staff gyrchu adnoddau megis Moodle, eCDU a Gwebost y Coleg.

Moodle

Drwy amgylchedd rhithwir y coleg gall dysgwyr gyrchu adnoddau sy'n gysylltiedig â'u cwrs a llawer mwy, er mwyn i'r dysgu barhau y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Adnoddau yn cynnwys:

  • Cwrs ar-lein penodol gyda gwybodaeth am gyrsiau ac adnoddau cwricwlwm
  • Gwasanaethau'r Llyfrgell (gan gynnwys, chwilio'r llyfrgell a dolenni i eLyfrau, eGyfnodolion a phapurau newydd)
  • Sgiliau Astudio
  • Llawlyfr y Myfyrwyr
  • Gwybodaeth Amdana i
  • Dolenni defnyddiol

Cyrchu Moodle
Mewngofnodwch i Moodle drwy ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair a ddefnyddir i fewngofnodi i gyfrifiaduron personol yn y coleg. Bydd eich cyfrinair yn dod i ben bob 90 diwrnod ac os yw'n gwneud hynny, ni fyddwch yn gallu cyrchu Moodle y tu allan i'r coleg.

Moodle link

 

Problemau mewngofnodi?
Os ydych chi'n cael problem wrth fewngofnodi i Moodle, cysylltwch â:
issues.loggingon@gowercollegeswansea.ac.uk
Ffôn: 01792 284082

Efallai yr hoffech chi weld y Cwestiynau Cyffredin ar y dudalen cymorth mewngofnodi

Wi-Fi / eduroam y Coleg

Mae'r Coleg yn falch o gynnig mynediad i eduroam.
I gysylltu â Wi-Fi y Coleg cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

College WiFi / Eduroam

Gwebost y Coleg

Cewch ragor o wybodaeth am webost y coleg yma.


Swyddfa Rithwir Staff

Mae'r Swyddfa Rithwir yn darparu mynediad diogel i'r Rhyngrwyd i ddefnyddwyr o bell sy'n gallu mewngofnodi a chyrchu adnoddau rhwydwaith preifat drwy dechnoleg SSL-VPN.

Cliciwch yma i gyrchu VPN.

Cofnodi Absenoldeb Myfyriwr

Os na allwch fynychu'r coleg, rhowch wybod eich bod yn absennol