Skip to main content

Porth Staff / Myfyrwyr

Mae’r Porth yn rhoi mynediad hawdd i systemau’r Coleg ar y we.

Yma gall myfyrwyr a staff gyrchu adnoddau megis Moodlee-CDU a Gwebost y Coleg.

Moodle

Drwy amgylchedd rhithwir y coleg gall dysgwyr gyrchu adnoddau sy'n gysylltiedig â'u cwrs a llawer mwy, er mwyn i'r dysgu barhau y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Adnoddau yn cynnwys:

 • Cwrs ar-lein penodol gyda gwybodaeth am gyrsiau ac adnoddau cwricwlwm
 • Gwasanaethau'r Llyfrgell (gan gynnwys, chwilio'r llyfrgell a dolenni i eLyfrau, eGyfnodolion a phapurau newydd)
 • Sgiliau Astudio
 • Llawlyfr y Myfyrwyr
 • Gwybodaeth Amdana i
 • Dolenni defnyddiol.

Cyrchu Moodle
Mewngofnodwch i Moodle drwy ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair a ddefnyddir i fewngofnodi i gyfrifiaduron personol yn y coleg.

Microsoft 365 i Staff a Myfyrwyr

Fel aelod o staff neu fyfyriwr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, mae gennych fynediad i Microsoft Office 365.
I gyrchu’r adnodd hwn, bydd angen cyfrif rhwydwaith coleg gweithredol arnoch.

Mewngofnodi Myfyrwyr
Gall myfyrwyr fewngofnodi i 365 trwy ddefnyddio EichEnwDefnyddiwr@stu.gcs.ac.uk ynghyd â’ch cyfrinair coleg.
e.e. bes12240123@stu.gcs.ac.uk

Mewngofnodi Staff
​Gall staff fewngofnodi i 365 gan ddefnyddio EichEnwDefnyddiwr@gcs.ac.uk a’ch cyfrinair coleg.
e.e. j.pearce@gcs.ac.uk

Fy eCDU


Drwy'ch eCDU (cynllun dysgu unigol electronig) gall myfyrwyr gyrchu amrywiaeth o gyfleusterau a gwybodaeth gan gynnwys:

 • Cynnydd academaidd
 • Targedau
 • Presenoldeb
 • Amserlen
 • Negeseuon a hysbysiadau'r coleg.

Fy eCDU