Skip to main content

Mynediad i Addysg Uwch

Mae rhaglen Mynediad i Addysg Uwch Cymru Gyfan yn cael ei chydnabod gan prifysgolion a sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a Lloegr.

Mae ein cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn addas i’r rhai sy’n 19 oed a hŷn a byddan nhw’n eich paratoi ar gyfer mynediad i addysg uwch. Maen nhw’n ddelfrydol i’r rhai sydd am ddychwelyd i addysg ar ôl cael seibiant neu sy’n chwilio am gymwysterau i newid gyrfa.