Skip to main content

Llys Jiwbilî

Mae Llys Jiwbilî yn Fforestfach yn gartref i gyrsiau dysgu seiliedig ar waith, datblygiad proffesiynol a phrentisiaethau’r Coleg. Mae’r cyrsiau sy’n cael eu rhedeg yn Llys Jiwbilî yn cynnwys gwasanaeth cwsmeriaid, iechyd a diogelwch, TG a chymwysterau asesu.

Mae’r campws hefyd yn gartref i gyrsiau adeiladu’r Coleg (peintio ac addurno, gwaith brics, gwaith coed, plastro) yn ogystal ag hyfforddiant mewn systemau larwm diogelwch a theilsio.

Manylion Cyswllt

Jubilee Court
Uned 1-2 Llys Jiwbilî
Abertawe
SA5 4HB
Ffôn: 01792 284400

Oriau Agor

Yn ystod y tymor
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am tan 5pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm