Mae Llys Jiwbilî yn Fforestfach yn gartref i ran fawr o ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith, prentisiaethau a datblygiad proffesiynol y coleg.

Mae'r cyrsiau a gynigir yn Llys Jiwbilî yn cynnwys gwasanaeth cwsmeriaid, iechyd a diogelwch, TG a chymwysterau asesu. Yn ogystal, cynigiwn gyrsiau adeiladu (h.y. paentio ac addurno, bricwaith, gwaith coed, plastro) yn ogystal â hyfforddiant mewn systemau larymau diogelwch a gosod teils.

Hyfforddiant Busnes

Hyfforddiant GCS yw braich hyfforddiant busnes y coleg, gan ddarparu atebion i gyflogwyr sydd am gael y gorau o'u staff. 

Gwybod rhagor am Hyfforddiant GCS...

Oriau Agor

Yn ystod y tymor
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am tan 5pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Manylion Cyswllt

Jubilee Court
Uned 1-2 Llys Jiwbilî
Abertawe
SA5 4HB
Ffôn: 01792 284400