Rydym yn hoffi ystyried Plas Sgeti fel cyfrinach orau Abertawe, y lleoliad perffaith ar gyfer unrhyw ddigwyddiad! Wedi’i leoli ar dirwedd ddeiliog ar ben uchaf Parc Singleton, mae bron tair canrif o hanes i’r plasty Sioraidd hardd hwn.Rydym wedi bod yn rhoi gwên ar wynebau ein gwesteion am flynyddoedd llawer, gan gynnal ciniawau canol dydd a gyda’r hwyr a phartïon ar gyfer dathliadau, priodasau, cinio Sul a digwyddiadau busnes - ewch i'n gwefan i weld yr hyn sydd gan Blas Sgeti i’w gynnig.Yn ystod yr wythnos, mae’r llawr cyntaf yn gartref i’n cyrsiau hyfforddiant proffesiynol ond mae’r llawr cyntaf yn dal i fod ar gael i’w hurio, neu gallwch alw heibio am goffi os ydych yn yr ardal.