Llwyn y Bryn

 

Daw myfyrwyr i Lwyn y Bryn i astudio ystod eang o feysydd gan gynnwys celf a dylunio, ffasiwn, ffotograffiaeth a cherddoriaeth.

Mae’r campws yn cynnig cyfleusterau’r 21ain ganrif i’r myfyrwyr o fewn adeilad ysblennydd o’r 20fed ganrif gynnar a fu unwaith yn Ysgol Uwchradd i Ferched. Mae’r campws yn cynnwys stiwdios celf arbenigol, ystafelloedd tywyll, dwy stiwdio recordio llawn cyfarpar a phum ystafell ymarfer cerddoriaeth. Lleolir Llwyn y Bryn yn Uplands ac mae’n hawdd cerdded o’r campws i ganol dinas Abertawe.

Mae Llwyn y Bryn hefyd yn gartref i’n timau ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) ac ASO (Addysg Sylfaenol i Oedolion).

Cerddoriaeth yn Llwyn y Bryn

Cyfleoedd perfformio byw ar y campws ac mewn lleoliadau lleol

Dwy stiwdio recordio llawn offer, ystafelloedd ymarfer niferus a gofod perfformio llwyfan

Cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol – Enillydd Medal Aur yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2020 ac Arian yn 2022!

Gwybod rhagor

Arddangosfeyd Celf Rithwir

 

 

Lefel 3 2020

Diploma Sylfaen 2020

 

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Rydym yn cynnig cyrsiau achrededig, Mynediad 1 i Lefel 1. Mae’r cyrsiau hyn yn rhedeg am 35 wythnos, 14 awr yr wythnos. Maen nhw’n gwella sgiliau iaith ac yn ehangu’ch geirfa, gan roi modd i chi symud ymlaen i gyrsiau eraill.

 

Cer i fyd creadigol Llwyn y Bryn. Cerdda’r coridorau ac archwilia’r holl gyfleusterau modern, sy’n cynnwys stiwdios celf arbenigol, ystafelloedd digidol tywyll, stiwdio recordio a Chanolfan Ffasiwn a Thecstilau.

 

Oriau Agor

Yn ystod y tymor
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am tan 9pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Yn ystod y gwyliau
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am tan 5pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Manylion Cyswllt

Llwyn y Bryn
77 Heol Walter
Abertawe
SA1 4QA
Ffôn: 01792 284021