Skip to main content

Byw’n Annibynnol

Mae amrywiaeth o gyrsiau amser llawn a rhan-amser ar gael, wedi’u teilwra ar gyfer myfyrwyr ag anawsterau dysgu, anghenion addysg arbennig a/neu ofynion ymddygiadol.

Mae gennym berthynas waith agos ag Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Dinas a Sir Abertawe sy’n sicrhau bod y cyrsiau yn cyfateb ag anghenion addysgol y myfyrwyr.

Addysgir cyrsiau amser llawn ar Gampws Tycoch.

Mae’r rhaglen astudio amrywiol yn dilyn pedwar maes:

  • Sgiliau byw’n annibynnol
  • Iechyd a lles
  • Cyflogadwyedd
  • Cynhwysiant cymunedol.

Rydym yn credu’n gryf mewn integreiddio myfyrwyr i fywyd y Coleg, gyda chefnogaeth lawn ein staff cymwysedig a phrofiadol. Bydd myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon a sgiliau cenedlaethol.

Cyrsiau Byw’n Annibynnol

Newyddion Byw’n Annibynnol

Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu’r Arglwydd Faer

Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu’r Arglwydd Faer

Roedd grŵp o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol wedi cael sesiwn holi ac ateb gydag Arglwydd Faer Abertawe, Y Cynghorydd Peter Black, ddydd Mercher 5 Chwefror.
Lluniau buddugol yn arwain at wobrau

Lluniau buddugol yn arwain at wobrau

Mae dau fyfyriwr Sgiliau Byw’n Annibynnol o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth a drefnwyd gan Anabledd Dysgu Cymru.

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed ILS!

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) Coleg Gŵyr Abertawe am ennill pencampwriaethau cenedlaethol 'Ability Counts' yn St George's Park, Burton on Trent.