Skip to main content

Galwedigaethol

Mae cyrsiau galwedigaethol yn berthnasol i yrfaoedd penodol ac maent wedi’u cynllunio i gyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol â phrofiad ymarferol. 

Mae’r cyrsiau hyn yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddilyn eu breuddwydion ac arbenigo yn eu pynciau dewisol, gan feithrin arbenigedd a sgiliau gwerthfawr sy’n gweddu i anghenion penodol diwydiannau amrywiol. 

Mae Coleg Gŵyr Abertawe’n ymfalchïo mewn cynnig ystod eang o gyrsiau galwedigaethol mewn amrywiaeth o bynciau. Mae’r cyrsiau hyn yn amrywio o lefel mynediad i gyrsiau uwch, ac rydym yn cynnig cymwysterau BTEC, NVQ a City & Guilds.  

Deall lefelau cyrsiau galwedigaethol 

Ar ôl cofrestru ar raglen alwedigaethol, byddwch yn ymgymryd â ‘lefel’ cwrs penodol yn seiliedig ar eich cefndir academaidd a/neu brofiad gwaith.  

Ar ôl cwblhau’r lefel a sicrhau’r cymhwyster, gallwch symud ymlaen i lefel uwch. 

 • Yn gyfwerth â thri neu bedwar TGAU, gradd D i G 
 • Yn addas ar gyfer unigolion na lwyddodd i ennill cymwysterau TGAU / na sicrhawyd y graddau disgwyliedig. 

 • Yn gyfwerth â phedwar neu bump TGAU, gradd A* i C 
 • Fel arfer, mae cyrsiau Lefel 2 yn addas ar gyfer unigolion sydd wedi sicrhau pedwar TGAU gradd D neu lefel ‘pas’ mewn cymwysterau cyfwerth eraill. Bydd gan rhai cyrsiau ofynion gradd penodol ar gyfer Mathemateg a Saesneg. 

 • Yn gyfwerth â dau neu dri chymhwyster Safon Uwch 
 • Mae cyrsiau Lefel 3 yn addas ar gyfer unigolion sydd wedi sicrhau gradd C neu uwch mewn pedwar/pump TGAU neu lefel ‘pas’ mewn cymwysterau cyfwerth. Yn aml, bydd gan ddysgwyr Lefel 3 graddau amodol mewn mathemateg a/neu Saesneg. 

 • Yn gyfwerth â Thystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC), Prentisiaeth Uwch neu Dystysgrif Addysg Uwch (CertHE). 

 • Yn gyfwerth â Gradd Sylfaen, Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) neu Ddiploma Addysg Uwch (DipHE).

 • Yn gyfwerh â Gradd Baglor gydag anrhydeddau (ee. BA neu BSc), Prentisiaeth  
  Gradd, Tytysgrif Raddedig neu Ddiploma Graddedig.

 • Yn gyfwerth â Gradd Meistr (e.e MEng, MA neu MSc), Tystysgrif Ôl-raddedig neu  
  Ddiploma Ôl-raddedig.

 • Yn gyfwerth â Doethuriaeth (e.e. PhD neu DPhil).

I gael mwy o wybodaeth, ewch i qualificationswales.org. 

Cyrsiau galwedigaethol

Future teachers sitting around a table
Academi Addysgu

Lefel 4 AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch

Lefel 3 Welsh Bac

two students in lab coats in a laboratory
Blas ar Ffrainc

Amhriodol GCS

two students in lab coats in a laboratory
Blas ar Yr Eidal

Amhriodol GCS

two students in lab coats in a laboratory
Busnes Lefel 3 - Diploma Estynedig

Lefel 3 BTEC Extended Diploma

two students in lab coats in a laboratory
Celf a Dylunio Lefel 1 - Diploma

Lefel 1 BTEC Diploma

two students in lab coats in a laboratory
Chwaraeon Lefel 3 - Diploma Estynedig

Lefel 3 BTEC Extended Diploma

two students in lab coats in a laboratory
Creu a Datblygu Gwefannau

Lefel 2 AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Cyfrifiadura Lefel 3 - Diploma Estynedig

Lefel 3 BTEC Extended Diploma

two students in lab coats in a laboratory
Darlunio

AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Dechrau arni mewn CAD

Lefel 1 EAL

two students in lab coats in a laboratory
Dysgu i Godio gyda C#

Lefel 2 C&G

two students in lab coats in a laboratory
Echwaraeon Lefel 3 - Diploma Estynedig

Lefel 3 BTEC Extended Diploma

two students in lab coats in a laboratory
Golygu Digidol

Lefel 1 AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Hanfodion Microsoft Azure (AZ900) - Cymhwyster

Microsoft Vendor Certification

two students in lab coats in a laboratory
Sgiliau Codio Uwch

Lefel 3 C&G

two students in lab coats in a laboratory
Trefnu Blodau

AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Twristiaeth Uwch Lefel 3 - Diploma

Lefel 3 BTEC Extended Diploma