Skip to main content
TATA Steel Logo

Cefnogi Tata Steel

Rydym yn ymrwymedig i gefnogi unigolion sy’n wynebu heriau proffesiynol trwy gynnig cyfleoedd ac atebion wedi’u teilwra. Rydym yn cydnabod yr heriau presennol y mae Tata Steel yn eu hwynebu, ac rydym yn barod i helpu mewn unrhyw ffordd posib.

Mae’r Coleg wedi creu cyfres o raglenni a ariennir yn llawn ac wedi’u cynllunio i rymuso staff fel y gallant fynd i’r afael â’r heriau presennol a symud ymlaen ar eu taith gyrfa trwy ddatblygu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiadau penodol.

Mae’r rhaglenni ar gael ledled y wlad ac maent yn cynnwys tystysgrifau cydnabyddedig megis IOSH NEBOSH, dulliau ‘lean’ o weithgynhyrchu, rheoli gwastraff, sgiliau digidol ar gyfer busnesau a llawer mwy.

Rydym angerddol am ddarparu hyfforddiant ymarferol sy’n berthnasol i’r diwydiant er mwyn ysgogi unigolion i lwyddo. I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth a gynigir a sut i gymryd y cam nesaf ar eich taith gyrfa.

01792 284400

training@gcs.ac.uk

nebosh logo
IOSH logo