Skip to main content

Tîm cymorth dysgu (dysgwyr â datganiad)

Bydd eich cyfnod pontio i’r Coleg yn dechrau ymhell cyn i chi gyrraedd ym mis Medi, ac rydyn ni mewn cysylltiad agos â’r holl ysgolion yn Abertawe i sicrhau bod y pontio yn llyfn. 
Mae digwyddiadau pontio yn cynnwys:

  • Diwrnodau blasu’r Coleg
  • Nosweithiau agored y Coleg 
  • Ymweliadau unigol i rieni/gofalwyr 
  • Digwyddiadau cadw’n gynnes yn ystod yr haf

Manylion cyswllt i ddysgwyr â datganiad sy’n bwriadu dechrau cwrs Lefel 1-5:

Ffion Davies (Swyddog Pontio ac Adolygu)
Ffion.Davies@gcs.ac.uk 

Aiden Spiller (Rheolwr Cymorth Dysgu)
Aiden.Spiller@gcs.ac.uk 

Manylion cyswllt os ydych yn bwriadu dilyn cwrs gyda’r Adran Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA):

Sarah Evans (Swyddog Pontio ac Adolygu SBA)
Sarah.Evans@gcs.ac.uk