Skip to main content

Canolfan Chwaraeon

Myfyriwr

£16.50 
y mis

Dim ffi ymuno 

Sengl

£31.50 
y mis

Dim ffi ymuno 

Cwpl

£136
am 3 mis

Dim ffi ymuno 

Popeth mewn un lle

Mae’r cyfleusterau yn y Ganolfan Chwaraeon yn cynnwys campfa, neuadd chwaraeon, ystafell droelli/seiclo dan do ac ystafell
codi pwysau. Rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, fel pilates, troelli a hyfforddiant dwyster uchel.

Gym

Campfa

Dewch i gadw’n heini gydag offer hyfforddiant pwysau a chardio

Sports hall, Sports Centre

Neuadd chwaraeon

Neuadd chwaraeon fawr sy’n berffaith ar gyfer chwaraeon tîm a gweithgareddau grŵp

The forge

Ystafell codi pwysau

'Yr Efail', ystafell codi pwysau Olympaidd sy’n cynnwys pwysau o safon uchel

Spin / cycling room

Ystafell droelli/seiclo

Ystafell droelli/seiclo benodedig ar gyfer ymarfer corff effaith-isel sy’n dda i’r galon

Aelodaeth

Cysylltwch â ni i gael aelodaeth o’r Ganolfan Chwaraeon

Cyfnod1 mis3 mis6 mis12 mis
Pris (sengl)£31.50£80/60£130/95£220/150*
Pris (pâr)n/a£136/100*£220/150*£375/240*

Cyfnod1 mis6 mis12 mis
Pris (sengl)£16.50£75£125

Cyfnod3 mis6 mis12 mis
Pris (sengl)£72£117£198

Amserlen dosbarthiadau

Mae gennym ddosbarthiadau amrywiol ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Mwynhewch bopeth o droelli ynni-uchel, ymarfer corff Body Blast i bwmpio’r galon a Pilates. Cadwch le ar-lein neu cysylltwch â ni. 

Gweld amserlen ar Sports Booker

GweithgareddAmserBwcio
Troelli6.15pm-7pmCysylltwch i fwcio
Gwersyll Ffitrwydd5.00pm-5.45pmBwcio ar-lein

GweithgareddAmserBwcio
Gwersyll Ffitrwydd7am-7.45amBwcio ar-lein
Troelli7.15am-8amCysylltwch i fwcio

GweithgareddAmserBwcio
Ymarfer Corff Llawn (Sesiwn arddull Hyfforddiant Cylchol)6.45am-7.30amCysylltwch i fwcio
Sesiwn Awr Cawr5pm-6pmBwcio ar-lein
Troelli5.45pm-6.30pmCysylltwch i fwcio
CRYF6.30pm-7.30pmBwcio ar-lein

GweithgareddAmserBwcio
Gwersyll Ffitrwydd7am-7.45amBwcio ar-lein
Troelli6.15pm-7pmCysylltwch i fwcio
CRYF! Pwysau Tegell a TRX6.00pm-6.45pmBwcio ar-lein
Pilates, Ystwytho ac Ymlacio7pm-8pmCysylltwch i fwcio

GweithgareddAmserBwcio
Troelli7.15am-8amCysylltwch i fwcio
Troelli a Phwnio + Craidd (gan gynnwys: Troelli a Hyfforddiant Cylchol y Gampfa)5.15pm-6pmCysylltwch i fwcio

GweithgareddAmserBwcio
Troelli a Phwnio + Craidd (gan gynnwys:
Troelli a Hyfforddiant Cylchol y Gampfa)
8.15am-9amCysylltwch i fwcio
Sesiwn Awr Cawr8.30am-9.30amBwcio ar-lein
Troelli9.45am-10.30amCysylltwch i fwcio
CRYF!10.00am-11.00amBook online

GweithgareddAmserBwcio
Pilates, Ystwytho ac Ymlacio5pm-6pmCysylltwch i fwcio
Pilates, Ystwytho ac Ymlacio6pm-7pmCysylltwch i fwcio
Bouncy castle in the Sports Centre

Oes pen-blwydd arbennig ar y gweill?

Gallwn ni eich helpu i gynllunio parti llawn hwyl!
Parti castell neidio neu barti chwaraeon plant (gwahanol chwaraeon ar gael).
Tatŵs dros dro i blant a chwarae meddal ar gael am gost ychwanegol. 
Sylwch: Dim ond plant 5+oed ar gyfer y partïon chwaraeon.

Ffoniwch ni heddiw ar 01792 284088 neu e-bostiwch sportscentre@gcs.ac.uk. 

Oriau agor

  • Llun-Iau: 6.30am-10pm
  • Gwener: 6.30am-9pm
  • Sadwrn: 8am-7pm
  • Sul: 8am-9pm

Mae'r ganolfan chwaraeon ar gau ar y diwrnodau canlynol:

Dydd Gwener y Groglith - Dydd Llun y Pasg
Calan Mai
Gŵyl Banc y Sulgwyn
Gŵyl Banc mis Awst
Dydd Nadolig i Ddydd Calan

Sylwch bydd y Ganolfan Chwaraeon yn cau yn ystod tywydd garw. Os bydd unrhyw ran o'r Coleg ar gau yn yr amgylchiadau hyn, bydd neges yn cael ei rhoi ar y dudalen hafan a gaiff ei diweddaru'n gyson.

Ewch ar daith