Skip to main content
apprenticeships

Sut i ymgeisio (Prentisiaeth)

Cyfle i ddysgwyr ennill hyfforddiant ymarferol yn y byd go iawn wrth sicrhau cymhwyster cydnabyddedig.  Fel prentis, byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu, gan feithrin y wybodaeth, y sgiliau a’r profiad y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.  

Fodd bynnag, nid pawb sy’n gymwys i dderbyn cyllid i astudio prentisiaeth. Rhaid i chi fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos yng Nghrymu.  

Byddant yn dechrau unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn, ond, efallai bydd rhai cyrsiau yn dechrau ym mis Medi, yn unol â’r flwyddyn academaidd.   

Ar ôl i chi ddewis eich prentisiaeth, gallwch ymgeisio ar-lein. 

Oes cwestiwn gennych? Gofynnwch yma: training@gcs.ac.uk o 01792 284400