Skip to main content

Gwneud Cais i Goleg Gŵyr Abertawe

Rhan-amser

Cam 2

Gallwch gofrestru ar-lein neu ofyn am gyfweliad ar gyfer ein cyrsiau rhan-amser. Gweler tudalen y cwrs unigol i gael rhagor o fanylion. 

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio am gyrsiau rhan-amser, yma

Rhagor o wybodaeth am gyrsiau addysg oedolion, gan gynnwys cyrsiau rhan-amser, yma

Cofiwch y gallwch ddod i’n nosweithiau agored! Mae’r manylion i’w gweld ar ein tudalen digwyddiadau

Addysg Uwch 

Cam 2

Yn dibynnu ar y math o gwrs, gallwch wneud cais trwy ein ffurflen gais, neu drwy UCAS. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen y cwrs o’ch dewis.

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am ein darpariaeth Addysg Uwch, yma

Cofiwch y gallwch ddod i’n nosweithiau agored! Mae’r manylion i’w gweld ar ein tudalen digwyddiadau