Mae ein myfyrwyr lletygarwch ac arlwyo yn cynhyrchu a gweini bwyd o safon dda, am brisiau gwych, yn ein bwyty hyfforddi tebyg i fistro. Mae’r Vanilla Pod ar agor ar gyfer cinio o ddydd Mawrth i ddydd Gwener rhwng 12-2pm ac ar gyfer cinio gyda’r hwyr bob nos Iau 6-9pm (i gyd yn ystod y tymor yn unig). Mae’r cinio dau gwrs yn dechrau o £7.50 ac mae cinio gyda’r hwyr pedwar cwrs yn dechrau o £17.95. Rydym hefyd yn cynnal nosweithiau â thema/gourmet gyda phrisiau’n dechrau am £25 y pen.

Dywedwch wrth eich ffrindiau / teulu, a chadw lle nawr!

NEWYDD DDOD I LAW: Rydym yn falch bod ein bwyty hyfforddi, sef The Vanilla Pod, wedi cael ei enwi yn un o'r lleoedd bach gorau i gael bwyd yn Abertawe gan WalesOnline

Sample food
 

Cinio canol dydd dau gwrs o £7.50
Tri chwrs o £8.95

Sample food
 

Cinio gyda'r hwyr pedwar cwrs o £17.95
 

Gweld rhai bwydlenni sampl blasus | Digwyddiad â Thema Sampl | Bwydlen Nadolig Sampl

Arolygiad hylendid ardderchog i’r Vanilla Pod

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Vanilla Pod wedi ennill sgôr o 5 - y sgôr hylendid uchaf bosibl.

Nosweithiau Thema / Gourmet

I ddathlu digwyddiadau arbennig ar y calendr, bwyd o bob cwr o'r byd a bwyta mewn steil, rydych chi'n sicr o gael profiad gastronomegol ar y nosweithiau hyn. Gyda bwydlenni wedi'u cynllunio'n arbennig, diodydd a choctels hefyd weithiau, maen nhw'n werth gwych am arian. Pris nosweithiau gourmet yw £25 y pen ac mae prisiau nosweithiau thema yn dechrau o £20. Rydym ni wedi blasu bwyd o Gymru, Tsieina ac Iwerddon, wedi talu teyrnged i Fasnach Deg, ac wedi dathlu Dydd Santes Dwynwen a Dydd Sant Ffolant. Cewch flas o'r hyn sy'n cael ei gynnig yn ein bwydlenni enghreifftiol.

Food

Cadw Bwrdd Nawr

Cinio Canol Dydd

Dydd Mawrth - Dydd Gwener
12-2pm (archebion olaf 1.15pm)

Cinio Gyda'r Hwyr

Dydd Iau
6-9pm (archebion olaf 6.30pm)

I gadw bwrdd yn y Vanilla Pod, ffoniwch 01792 284252/284218.
Mae'r bwyty ar agor yn ystod y tymor yn unig.

Vanilla Pod

Lleolir y Vanilla Pod ar gampws Tycoch.