Vanilla Pod

 

Croeso i Vanilla Pod - bwyty hyfforddi bistro ar gampws Tycoch.

Mae bwyty Vanilla Pod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr arlwyo a lletygarwch ddatblygu eu sgiliau ymarferol ac ennill profiad gwerthfawr mewn cegin a bwyty proffesiynol.

Mae ein myfyrwyr dawnus ac angerddol yn ymrwymedig i gynnig profiad bwyta ardderchog i chi ynghyd ag awyrgylch croesawgar a bwyd blasus.

Mae’r fwydlen yn newid yn barhaus yn unol â’r tymhorau a’r tueddiadau a’r arloesiadau diweddaraf. Mae’r Vanilla Pod yn lle perffaith i fwyta ac i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o gogyddion a gweithwyr lletygarwch proffesiynol.

Cadw Bwrdd Nawr

 

Cinio arddull bistro

Dydd Mawrth
12-2pm
(archebion olaf 1.15pm)

Cinio ciniawa crand

gyda’r hwyr

Nos Iau
6-9pm
(archebion olaf 6.30pm)

Cinio ciniawa crand

Dydd Gwener
12-2pm
(archebion olaf 1.15pm)

 

I gadw bwrdd yn y Vanilla Pod, ffoniwch:

01792 284252

≡ Gweld enghraifft o’n bwydlen ciniawa crand gyda’r hwyr*
Mae'r bwyty ar agor yn ystod y tymor yn unig.
*Mae’r fwydlen hon yn enghraifft o’r pethau rydym yn eu cynnig a gallai newid.

 

⭐ Nosweithiau thematig ⭐

O bryd i’w gilydd rydyn ni’n cynnal nosweithiau thematig yn y Vanilla Pod.

Mae’r digwyddiadau arbennig hyn wedi’u cynllunio i gynnig profiad bwyta unigryw sy’n mynd y tu hwnt i’n ‘bwydlen safonol’. O ‘Flas y Môr’ i Flas ar yr Eidal a phob peth arall, mae ein nosweithiau thematig wedi cael eu paratoi’n ofalus i arddangos blasau a dulliau coginio diwylliannau neu ranbarthau penodol.

Blwyddyn-Newydd-Tsieineaidd-Bwyd-Vanilla-Pod

Dydd Iau 8 Chwefror
6-9pm

Blas-ar-Gymru-Vanilla-Pod

Dydd Iau 29 Chwefror
6-9pm

Dydd-San-Padrig-Bwyd-Vanilla-Pod

Dydd Iau 25 Mawrth
6-9pm

Adborth gan Gwsmeriaid

Noson wych – rydyn ni’n gwsmeriaid rheolaidd sydd wedi mwynhau sawl pryd o fwyd yn y lleoliad hwn."

Am bryd o fwyd bendigedig. Mae’r gwasanaeth wedi creu argraff fawr arna i...mae’n bleser gweld pobl ifanc yn mwynhau ac yn dangos brwdfrydedd o’r fath. Da iawn."

Roedd y pryd o fwyd heno’n wych, y gwasanaeth heb ei ail ac mae’r staff bob amser yn glên."

Wedi mwynhau’r bwyd bendigedig – da iawn. Mae dyfodol disglair o’u blaenau."

Pryd o fwyd ardderchog gyda blasau bendigedig a chyflwyniad gwych. Da iawn!"

Noson bleserus a gwerth ardderchog am arian – mae staff yn rhoi llawer o ymdrech i mewn i’r cyflwyniad a’r gwasanaeth. Daliwch ati."

Vanilla Pod

Vanilla Pod

Lleolir y Vanilla Pod ar gampws Tycoch.