Mae ein myfyrwyr lletygarwch ac arlwyo yn cynhyrchu a gweini bwyd o safon dda, am brisiau gwych, yn ein bwyty hyfforddi tebyg i fistro. Mae’r Vanilla Pod ar agor ar gyfer cinio o ddydd Mawrth i ddydd Gwener rhwng 12-2pm ac ar gyfer cinio gyda’r hwyr bob nos Iau 6-9pm (i gyd yn ystod y tymor yn unig). Mae’r cinio dau gwrs yn dechrau o £7.50 ac mae cinio gyda’r hwyr pedwar cwrs yn dechrau o £17.95. Rydym hefyd yn cynnal nosweithiau â thema/gourmet gyda phrisiau’n dechrau am £25 y pen.

Dywedwch wrth eich ffrindiau / teulu, a chadw lle nawr!

NEWYDD DDOD I LAW: Rydym yn falch bod ein bwyty hyfforddi, sef The Vanilla Pod, wedi cael ei enwi yn un o'r lleoedd bach gorau i gael bwyd yn Abertawe gan WalesOnline

Adborth gan Gwsmeriaid

Noson wych – rydyn ni’n gwsmeriaid rheolaidd sydd wedi mwynhau sawl pryd o fwyd yn y lleoliad hwn."

Am bryd o fwyd bendigedig. Mae’r gwasanaeth wedi creu argraff fawr arna i...mae’n bleser gweld pobl ifanc yn mwynhau ac yn dangos brwdfrydedd o’r fath. Da iawn."

Roedd y pryd o fwyd heno’n wych, y gwasanaeth heb ei ail ac mae’r staff bob amser yn glên."

Wedi mwynhau’r bwyd bendigedig – da iawn. Mae dyfodol disglair o’u blaenau."

Pryd o fwyd ardderchog gyda blasau bendigedig a chyflwyniad gwych. Da iawn!"

Noson bleserus a gwerth ardderchog am arian – mae staff yn rhoi llawer o ymdrech i mewn i’r cyflwyniad a’r gwasanaeth. Daliwch ati."

Arolygiad hylendid ardderchog i’r Vanilla Pod

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Vanilla Pod wedi ennill sgôr o 5 - y sgôr hylendid uchaf bosibl.

Cadw Bwrdd Nawr

Cinio Canol Dydd

Dydd Mawrth - Dydd Gwener
12-2pm (archebion olaf 1.15pm)

Cinio Gyda'r Hwyr

Dydd Iau
6-9pm (archebion olaf 6.30pm)

I gadw bwrdd yn y Vanilla Pod, ffoniwch 01792 284252/284218.
Mae'r bwyty ar agor yn ystod y tymor yn unig.

Vanilla Pod

Lleolir y Vanilla Pod ar gampws Tycoch.