Skip to main content
Apply now

Sut i wneud cais

Rydych chi wedi dewis astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, felly beth sydd nesaf?

Adult learnrtd

3 Gorffennaf

Noson Agored Addysg Oedolion

  5.30-7.30pm

  Campws Tycoch

Ymunwch â ni yn ein Noson Agored Addysg Oedolion i archwilio’r cyfleoedd cyffrous i oedolion sydd am ddysgu rhywbeth newydd.

P’un ai ydych yn dysgu er mwyn cael hwyl, uwchsgilio, newid gyrfa, neu ddilyn addysg uwch – mae ein cyrsiau hyblyg yn cyd-fynd â’ch ymrwymiadau presennol a byddant yn eich helpu i gyrraedd eich nod.

Addysg oedolion

Cyrsiau am ddim i oedolion

Darganfod a gwella eich sgiliau ar draws amrywiaeth o bynciau gyda'n cyrsiau byr am ddim.

How to apply

You’ve chosen to study at Gower College Swansea, so what’s next?

Apply now

Apply now
82%
Cafodd 82% o’n myfyrwyr y graddau oedd eu hangen arnynt i symud ymlaen i’r brifysgol o’u dewis cyntaf

Coleg arobryn yn Abertawe

100%

Cyfradd pasio 100% mewn amrywiaeth o bynciau

Newyddion a Digwyddiadau

Myfyrwyr yn sicrhau cyfleoedd prentisiaeth

Mae dau fyfyriwr Technoleg Peirianneg ar Gampws Tycoch Coleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn creu argraff yn y diwydiant peirianneg, diolch i gymorth y cyn-fyfyriwr David McRae.

 

Prentis yn ennill yr Ail Wobr yng nghystadleuaeth Prentis y Flwyddyn Lloriau CFA 2024

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gyhoeddi bod Dale Dee-Ray, prentis Lefel 2 mewn Gorchuddio Lloriau, wedi ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth Prentis y Flwyddyn Lloriau CFA 2024.

Grŵp o bobl yn yr heulwen, yn dal gwobr

Addysgwyr ysbrydoledig yn ennill gwobr addysgu genedlaethol nodedig

Mae tîm o ddarlithwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Arian ar gyfer Tîm AB y Flwyddyn yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson.

Broadway

Mae ein myfyrwyr yn darparu triniaethau o’r ansawdd gorau am bris anhygoel yn ein salonau o safon broffesiynol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau steilio a lliwio gwallt gan ddefnyddio’r brandiau salon gorau.

Canolfan Chwaraeon

Mae’r cyfleusterau yn y Ganolfan Chwaraeon yn cynnwys campfa, neuadd chwaraeon, ystafell troelli/beicio dan do ac ystafell codi pwysau. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, fel pilates, troelli a hyfforddiant dwyster uchel.

Vanilla Pod

Mae bwyty’r Vanilla Pod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o’r cyrsiau arlwyo a lletygarwch ddatblygu eu sgiliau ymarferol ac ennill profiad gwerthfawr mewn cegin a bwyty proffesiynol.

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud...