Skip to main content

Cyrsiau Safon Uwch

Addysgir y cyrsiau hyn ar Gampws Gorseinon. Mae’r Coleg yn cynnig bron 40 o bynciau Safon Uwch, ac nid yw llawer ohonynt yn cael eu cynnig ar lefel TGAU. 

Ym mhob un o’r pynciau Safon Uwch, mae’r flwyddyn astudio gyntaf yn cael ei galw yn Safon UG (sydd fel arfer yn 40% o’r dyfarniad Safon Uwch llawn) a bydd arholiadau allanol fel arfer yn digwydd ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf. 

Safon U2 yw’r ail flwyddyn astudio sydd fel arfer yn 60% o’r dyfarniad Safon Uwch llawn ac mae hefyd yn cynnwys arholiadau allanol. Gallech chi ddechrau pwnc UG newydd hefyd yn yr ail flwyddyn astudio.

Yn 2023, enillodd 82% o’n myfyrwyr y graddau oedd eu hangen arnyn nhw i fynd i’w prifysgol dewis cyntaf (cyfartaledd cenedlaethol y DU oedd 79%). Mae hyn yn cynnwys 152 o fyfyrwyr sydd wedi sicrhau lleoedd yn un o brifysgolion Russell Group. Gweld holl ganlyniadau Safon Uwch.

Addysgu llinol

Os dewiswch gymryd un o’r pynciau Safon Uwch hyn:
Cyfrifeg, Y Clasuron, Daeareg, Technoleg Cerdd, Dawns, Hanes yr Hen Fyd, Electroneg
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am ddarpariaeth linol yn eich cyfweliad. Mae darpariaeth linol yn golygu efallai na fydd gennych yr opsiwn o sefyll arholiad UG ar ddiwedd eich blwyddyn gyntaf.

Cymorth tiwtorial

Byddwch yn cael tiwtor personol i helpu i fonitro’ch cynnydd academaidd. Gallwch fynychu sesiynau tiwtorial mewn grwpiau sy’n cynnwys siaradwyr  gwadd, gweithgareddau menter, cyfarwyddyd gyrfaoedd a chymorth i lenwi ceisiadau UCAS.

Ailsefyll arholiadau TGAU

Peidiwch â phryderu os na chawsoch y graddau ar gyfer Saesneg, Mathemateg,Gwyddoniaeth neu Gymraeg(Iaith Gyntaf), gallwch ailsefyll yr arholiadau hyn yn eich blwyddyn gyntaf.

Chwilio am gwrs Safon Uwch

two students in lab coats in a laboratory
Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch

Lefel 3 Welsh Bac

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Addysg Gorfforol

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Bioleg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Cemeg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Cerddoriaeth

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Cyfrifeg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Cyfrifiadureg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Cymdeithaseg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Daeareg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Daearyddiaeth

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Dawns 

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Drama

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Economeg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Electroneg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Ffiseg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Ffotograffiaeth

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Ffrangeg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Hanes

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Mathemateg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Saesneg Iaith

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Sbaeneg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Seicoleg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Sylfaen

Lefel 2 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Technoleg Cerdd

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Y Gyfraith

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Seicoleg Gymhwysol Lefel 3 - Tystysgrif Estynedig

Lefel 3 BTEC Extended Certificate

Newyddion

Myfyrwyr yn mwynhau gwibdaith i UDA

Myfyrwyr yn mwynhau gwibdaith i UDA

Ym mis Mawrth, aeth grŵp o 25 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar daith lwyddiannus i America. Roedd y myfyrwyr, o gyrsiau Safon UG a Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth a Hanes, wedi ymweld â thirnodau addysgol a diwylliannol yn Ninas Efrog Newydd a Washington DC.
Cynnig prifysgol Americanaidd i Bethany

Cynnig prifysgol Americanaidd i Bethany

Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle mewn prifysgol fawreddog yn America.
Llwyddiant myfyrwyr mewn cystadleuaeth mathemateg

Llwyddiant myfyrwyr mewn cystadleuaeth mathemateg

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon Uwch Coleg Gŵyr Abertawe wedi cystadlu yn Her Mathemateg Uwch UKMT, cystadleuaeth dewis lluosog 90 munud ar gyfer dysgwyr o bob rhan o’r DU.