Llywodraethu

Llywodraethu

Mae ein Bwrdd y Gorfforaeth, neu’r Corff Llywodraethu, yn gyfrifol am gyfeiriad strategol a pherfformiad ariannol y Coleg.

Mae ei gyfrifoldebau llawn, ei aelodaeth, gwybodaeth am ei weithdrefnau a sut mae’n cynnal ei fusnes i’w gweld yn yr Offeryn a’r Erthyglau Llywodraethu.

Mae aelodaeth y Bwrdd yn amrywiol ac yn cynnwys aelodau allanol sy’n dod o nifer o feysydd gan gynnwys busnesau lleol, addysg, y gymuned a phroffesiynau. Mae’r Pennaeth, dau fyfyriwr a dau aelod o staff hefyd yn aelodau.

Mae’r Bwrdd yn cwrdd chwe gwaith y flwyddyn ac mae’n cael cymorth wrth ei waith gan nifer o bwyllgorau (Archwilio, Cwricwlwm ac Ansawdd, Cyllid a Dibenion Cyffredinol, Adnoddau Dynol, Cymorth Dysgwyr, Cyflogau a Chwilio a Llywodraethu) sy’n edrych ar feysydd penodol y Coleg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fwrdd y Gorfforaeth neu faterion llywodraethu, os hoffech weld yr Offeryn a’r Erthyglau Llywodraethu, cylch gorchwyl pwyllgorau neu’r gofrestr o ddiddordebau aelodau, neu os hoffech fod yn aelod, cysylltwch â Sharon Barron, Clerc Bwrdd y Gorfforaeth, ar 01792 284222 neu anfon e-bost ati sharon.barron@coleggwyrabertawe.ac.uk

Hysbysiad Preifatrwydd Coleg Gŵyr Abertawe

Diweddarwyd Chwefror 2020