Mae mwy na 2000 o fyfyrwyr amser llawn yn astudio ar gampws Gorseinon, lle mae ganddynt ddewis o bron 40 o bynciau Safon Uwch ac amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol. Mae cymorth i fyfyrwyr yn ganolog i’n gweithgareddau ac mae cyfleusterau’r campws yn cael eu huwchraddio’n gyson i greu amgylchedd sy’n rhoi modd i fyfyrwyr gyrraedd eu potensial.

Ymhlith y cyfleusterau arbenigol a ddarperir mae labordai gwyddoniaeth, ystafelloedd cerbydau modur a chanolfan ar gyfer y celfyddydau perfformio a chreadigol. Bwriedir i estyniad newydd sbon i’r ffreutur myfyrwyr gael ei gwblhau yn 2018.

Oriau Agor yn ystod y Tymor

Monday to Thursday - 8.30am i 5pm
Gwener - 8.30am i 4.30pm

Manylion Cyswllt

Heol Belgrave
Gorseinon
Abertawe
SA4 6RD
Ffôn: 01792 890700
Ffacs: 01792 894818
E-bost: admin@gowercollegeswansea.ac.uk