Astudiaethau Gwasanaethau Adeiladu (Plymwaith a Thrydanol)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cymhwyster hwn i ddysgwyr sydd am ddysgu’r sgiliau sylfaenol a’r wybodaeth sy’n ymwneud â phlymwaith a gwaith trydanol. 

Mae’r cymwysterau yn rhoi modd i ymgeiswyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfaol mewn plymwaith, gwaith trydanol neu wasanaethau adeiladu.

Mae naw uned orfodol i’w cwblhau:

  • Strwythur y diwydiant adeiladu
  • Arferion gweithio diogel sylfaenol
  • Mesurau amgylcheddol a chynaliadwyedd mewn anheddau domestig
  • Paratoi safle ar gyfer gweithio yn y diwydiant adeiladu
  • Gwifrau a therfyniadau mewn gosodiadau trydanol
  • Draenio uwchddaearol
  • Pibellau copr
  • Pibellau pwysedd plastig
  • Gosod, atgyweirio a chynnal a chadw systemau plymwaith

28/2/22

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Bydd gwybodaeth a phrofiad blaenorol y myfyriwr yn cael eu trafod yn y cyfweliad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs yn rhaglen amser llawn dros flwyddyn. Mae’r cwrs Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Gwasanaethau Adeiladu yn gymysgedd o asesiadau theori ac asesiadau ymarferol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster cewch gyfle i symud ymlaen i’r canlynol:

• Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu
• Cwrs Craidd mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu
• Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 3 (maes crefft) - EAL 

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.