Celf a Dylunio (Diploma Estynedig L3)

Amser llawn
Lefel 3
OCR
Llwyn y Bryn
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn paratoi’r myfyrwyr ar gyfer dyfodol yn y diwydiannau creadigol gan gynnig amrywiaeth o ddisgyblaethau ymarferol ym maes celf a dylunio gan gynnwys ffasiwn, ffotograffiaeth, dylunio graffig, celfyddyd gain a chrefftau 3D.

Cewch eich herio gydag amrywiaeth o friffiau cyffrous a fydd yn eich annog i archwilio’ch creadigrwydd a magu hyder i gyfleu syniadau.

Diweddarwyd Ionawr 2021

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Pum gradd A-C ar lefel TGAU gan gynnwys Celf a Dylunio. Bydd cymwysterau cyfwerth yn cael eu derbyn, gan gynnwys gradd Teilyngdod mewn Celf a Dylunio Lefel 2. Yn amodol ar gyfweliad a phortffolio o waith.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd tîm o staff arbenigol yn addysgu unedau fel aseiniadau â thema drwy gydol y flwyddyn. Bydd arddangosiadau ymarferol, trafodaethau, gwaith grŵp, gwaith unigol, cyflwyniadau ac arddangosfeydd.

Asesir y gwaith yn erbyn ystod o feini prawf sy’n ystyried amrywiaeth yr ymchwil, datblygu syniadau, archwilio cyfryngau a thechnegau, dadansoddi a gwerthuso canlyniadau, canlyniad terfynol ar ffurfiau 2D a 3D.

Asesiadau parhaus gan y tîm drwy gydol y flwyddyn, yn ystod ac ar ôl pob aseiniad, gydag adborth llafar ac ysgrifenedig.

Bydd myfyrwyr yn treulio tua deunaw awr yr wythnos ar y cwrs.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr symud ymlaen i nifer o gyrsiau addysg uwch megis gradd, diploma sylfaen neu HND.

Mae myfyrwyr llwyddiannus wedi mynd ymlaen i ganlyn amryw gyrsiau gradd ledled y DU, a hefyd i ennill nifer o gystadlaethau celf a dylunio nodedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gwibdeithiau amrywiol i orielau, amgueddfeydd a digwyddiadau drwy gydol y cwrs. Pan fo’n bosibl, bydd y Coleg yn cymorthdalu cost y gwibdeithiau hyn ond bydd angen i fyfyrwyr wneud cyfraniad hefyd.

Offer: Mae ffioedd stiwdio (£75 y flwyddyn) yn talu am y canlynol – pecyn celf rhagarweiniol bach a ddarperir ar ddechrau’r cwrs, pecyn arbenigol pan fydd myfyrwyr yn dewis eu llwybr, cynnal offer arbenigol ac mae’n cyfrannau at adnoddau celf a dylunio hanfodol. Mae disgwyl i fyfyrwyr brynu eu llyfrau braslunio eu hunain ac unrhyw offer ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer eu hastudiaethau.

Costau argraffu: Bydd modd i fyfyrwyr brynu credydau argraffu ar gyfer cyfrifiaduron personol a chyfrifiaduron MAC os bydd eu hangen yn ystod y flwyddyn.

 

Archwiliwch y lleoliad hwn mewn 3D


Hoffech chi astudio'r cwrs hwn?

Ymgeisiwch nawr!