Chwaraeon (Diploma Estynedig L3)

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs dwy flynedd hwn byddwch yn canolbwyntio ar astudio’r corff dynol mewn chwaraeon, sgiliau hyfforddi ac addysgu ffitrwydd. Mae pwyslais hefyd ar wella a datblygu chwaraeon o fewn cymdeithas.

Bydd angen amrywiaeth eang o ddiddordebau chwaraeon arnoch a byddwch yn mwynhau cymryd rhan ym mhob gweithgaredd. Gan fod llawer o unedau astudio yn gysylltiedig ag arweinyddiaeth a hyfforddi, dylech hefyd fod yn hyderus i weithio gyda chyfoedion a phlant ifanc mewn ysgolion.

Yr unedau sy’n cael eu hastudio ar y cwrs yw:

Egwyddorion anatomeg a ffisioleg mewn chwaraeon
Ffisioleg ffitrwydd
Asesu risg mewn chwaraeon
Hyfforddiant a rhaglenni ffitrwydd
Hyfforddi chwaraeon
Datblygu chwaraeon
Profi ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff
Chwaraeon tîm ymarferol
Chwaraeon unigol ymarferol
Maeth chwaraeon
Materion cyfoes mewn chwaraeon
Arweinyddiaeth mewn chwaraeon
Ymarfer corff, iechyd a ffordd o fyw
Cyfarwyddo gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff
Seicoleg ar gyfer perfformiad chwaraeon
Anafiadau chwaraeon
Tylino chwaraeon ac ymarfer corff
Rheolau, rheoliadau a gweinyddu mewn chwaraeon
Trefnu digwyddiadau chwaraeon

26/10/22

Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys gradd C o leiaf mewn TGAU Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Gwasanaethau Cyhoeddus (proffil Teilyngdod).

Dull Addysgu’r Cwrs

Cewch eich asesu mewn sawl ffordd gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau, taflenni, ffeithlenni, hyfforddiant ymarferol, adroddiadau bach a thrafodaethau proffesiynol.

Gellir addysgu elfennau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Dilyniant

Os dewiswch aros yn y Coleg, gallwch symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon

Mae cyrsiau cyffredin yn y brifysgol yn cynnwys chwaraeon ac addysg gorfforol, astudiaethau rheoli hamdden, hyfforddi chwaraeon, datblygu chwaraeon ac addysgu addysg gorfforol.

Archwiliwch rai o’r gyrfaoedd y gallech eu dilyn ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, a’u cyflog cysylltiedig.

Mae rhagor o gyfleoedd i’w gweld ar wefan Gyrfaoedd mewn Chwaraeon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd myfyrwyr yn dilyn cymwysterau ychwanegol sy’n alwedigaethol berthnasol megis Cymorth Cyntaf, Arweinwyr Chwaraeon y DU, unedau Chwaraeon AGORED a dyfarniadau NGB (ac efallai y bydd ffi fach ychwanegol yn berthnasol ar gyfer y rhain).

Bydd rhaid i fyfyrwyr ar y cwrs hwn dalu am wiriad DBS sy’n costio £40.

Rhaid i fyfyrwyr brynu crys-T, crys polo a hwdi ar gyfer y cwrs sy’n costio £70. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i brynu tracwisg coleg a chit cysylltiedig â chwaraeon trwy’r timau chwaraeon a ddewiswyd.

Mae’n bosibl y bydd costau bach ychwanegol ar gyfer ymweliadau addysgol lleol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes