Sgiliau ar gyfer Bywyd ESOL Mynediad 2 (Lefel Mynediad)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnig cyfle i’r myfyrwyr ehangu eu sgiliau siarad, gwrnado, darllen ac ysgrifennu.

Addysgir Saesneg defnyddiol mewn sefyllfaoedd realistig gan roi cyfle i’r myfyriwr ddysgu ac ymarfer iaith mewn bywyd pob dydd.

Diweddarwyd Hydref 2018

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar fyfyrwyr ond rhaid iddynt fod ag awydd i weithio, gallu teithio’n annibynnol a bod ag ymagwedd frwdfrydig at weithio mewn tîm.

Mae rhywfaint o wybodaeth weithredol o’r iaith Saesneg yn ofynnol. Mae’r cwrs hwn yn gyfwerth â lefel elfennol.

Some working knowledge of the English Language is required. This course is equilvalent to elementary level.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall y cymhwyster hwn arwain at Sgiliau ar gyfer Bywyd Mynediad 3.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i fyfyrwyr allu prynu gwerslyfr a deunyddiau e.e. ffeil/papur ac ati.


Addysgir y cwrs o ddydd Llun i ddydd Gwener am 16 awr yr wythnos. Bydd modiwlau ar Saesneg trwy TG a Dinasyddiaeth yn rhedeg ochr yn ochr â’r Maes Llafur Sgiliau ar gyfer Bywyd.

Bydd asesiadau’n cael eu cynnal ar ôl i’r myfyrwyr gyrraedd y safonau gofynnol er mwyn cyflawni’r modiwlau City & Guilds. Bydd yr asesiadau hyn yn arholiadau siarad a gwrando a modiwlau darllen ac ysgrifennu. Mae’r arholiad siarad a gwrando yn gymhwyster ar ei ben ei hun.

Er mwyn i fyfyrwyr ennill y cymhwyster cyfan, rhaid iddynt gymryd yr holl elfennau.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No