Sgiliau ar gyfer Bywyd ESOL Mynediad 2 (Lefel Mynediad)

Amser llawn
Lefel Mynediad
Llwyn y Bryn
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnig cyfle i’r myfyrwyr ehangu eu sgiliau siarad, gwrnado, darllen ac ysgrifennu.

Addysgir Saesneg defnyddiol mewn sefyllfaoedd realistig gan roi cyfle i’r myfyriwr ddysgu ac ymarfer iaith mewn bywyd pob dydd.

Diweddarwyd Hydref 2018

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar fyfyrwyr ond rhaid iddynt fod ag awydd i weithio, gallu teithio’n annibynnol a bod ag ymagwedd frwdfrydig at weithio mewn tîm.

Mae rhywfaint o wybodaeth weithredol o’r iaith Saesneg yn ofynnol. Mae’r cwrs hwn yn gyfwerth â lefel elfennol.

Some working knowledge of the English Language is required. This course is equilvalent to elementary level.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall y cymhwyster hwn arwain at Sgiliau ar gyfer Bywyd Mynediad 3.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ein cyrsiau newydd yn dechrau ym mis Medi. Byddwn yn asesu’r holl fyfyrwyr newydd cyn eu rhoi ar y cwrs iawn. E-bostiwch ni yn esol@gcs.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01792 284021 i ymuno â’n cyrsiau.

 

Hoffech chi astudio'r cwrs hwn?

Ymgeisiwch nawr!