Cyfrifon Dysgu Personol

 

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn gyrsiau am ddim sy’n rhoi sgiliau newydd a chymwysterau i chi – cymwysterau y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt. Bydd y cyrsiau hyn yn eich helpu i fanteisio ar brinder sgiliau a rhoi hwb i’ch gyrfa.

Os ydych yn hŷn na 19, mewn swydd sy’n ennill llai na £26,000 y flwyddyn* ac rydych am gymryd y cam nesaf at yrfa wych, gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr hyn rydych yn chwilio amdano.

Yn well fyth, maen nhw’n hyblyg – ac felly gallwch astudio o amgylch eich gwaith a’ch ymrwymiadau teuluol.

Ar y diwedd, byddwch yn gweld digon o swyddi gwag gwych sy’n talu’n dda – p’un ai ydych am symud ymlaen yn eich gyrfa bresennol neu ei newid yn gyfan gwbl!

Mae’r meysydd cyrsiau a gynigiwn yn cynnwys:

  • Adeiladu
  • Creadigol
  • Digidol
  • Gwasanaethau ariannol
  • Hamdden a thwristiaeth
  • Iechyd a gofal cymdeithasol
  • Peirianneg

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch ag aelod o’r tîm ar 01792 284400 neu e-bostiwch elizabeth.hurford@gcs.ac.uk

* Os ydych yn weithiwr ar ffyrlo, rydych yn dal i fod yn gymwys i wneud cais am gwrs Cyfrif Dysgu Personol ni waeth beth yw’ch lefel cyflog.

Welsh Government

If you would like to find out more about PLAs please send us a message.

We will get back to you as soon as possible.