Cyfrifon Dysgu Personol

 

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn gyrsiau am ddim sy’n rhoi sgiliau newydd a chymwysterau i chi – cymwysterau y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt. Bydd y cyrsiau hyn yn eich helpu i fanteisio ar brinder sgiliau a rhoi hwb i’ch gyrfa.

Os ydych yn byw yng Nghymru ac yn 19 oed neu hŷn, yn ennill llai na £30,596, ac eisiau cymryd y cam nesaf at yrfa wych, gallai’r Cyfrif Dysgu Personol fod yr union beth rydych yn chwilio amdano.

Yn ogystal, rhaid i chi fod:

  • yn gyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig) ac yn ennill cyflog sylfaenol is na’r incwm cyfartalog (£30,596), neu
  • ar gontractau dim oriau, neu
  • yn gyflogedig fel staff asiantaeth, neu
  • mewn perygl o golli eich swydd, neu
  • yn ofalwr amser llawn (gwaith am dâl neu heb dâl), os oes lleoedd ar gyrsiau presennol.

Sylwch nad yw’r terfyn cyflog yn berthnasol i gyrsiau y nodwyd eu bod yn angenrheidiol ar gyfer economïau digidol neu wyrdd.

Ewch i dudalen we Llywodraeth Cymru i weld y meini prawf cymhwystra llawn.

Os oes gennych ddiddordeb, cliciwch y dolenni cwrs isod i wneud ymholiad.

Unigolion – ymgeisiwch nawr! Cyflogwyr - ymholwch nawr!

Welsh Government

Os ydych chi'n gyflogwr a hoffai gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau CDP ar gyfer eich gweithluanfonwch neges atom. 

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. 

CAPTCHA
Mae'r cwestiwn hwn ar gyfer profi a ydych chi'n ymwelydd dynol ai peidio ac i atal cyflwyniadau sbam awtomataidd.
Image CAPTCHA
Rhowch y cymeriadau a ddangosir yn y ddelwedd.