Cyfrifon Dysgu Personol

 

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn gyrsiau am ddim sy’n rhoi sgiliau newydd a chymwysterau i chi – cymwysterau y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt. Bydd y cyrsiau hyn yn eich helpu i fanteisio ar brinder sgiliau a rhoi hwb i’ch gyrfa.

Os ydych yn hŷn na 19, mewn swydd sy’n ennill llai na £29,534 y flwyddyn* ac rydych am gymryd y cam nesaf at yrfa wych, gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr hyn rydych yn chwilio amdano.

Ewch i dudalen we Llywodraeth Cymru i weld y meini prawf cymhwystra llawn.

*Os ydych yn weithiwr ar ffyrlo, rydych yn dal i fod yn gymwys i wneud cais am gwrs Cyfrif Dysgu Personol ni waeth beth yw’ch lefel cyflog.

Unigolion – ymgeisiwch nawr! Cyflogwyr - ymholwch nawr!

Welsh Government

Os ydych chi'n gyflogwr a hoffai gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau CDP ar gyfer eich gweithluanfonwch neges atom. 

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. 

CAPTCHA
Mae'r cwestiwn hwn ar gyfer profi a ydych chi'n ymwelydd dynol ai peidio ac i atal cyflwyniadau sbam awtomataidd.
Image CAPTCHA
Rhowch y cymeriadau a ddangosir yn y ddelwedd.