Hir pob aros! Rydyn ni'n falch o gadarnhau bod ein Canolfan Chwaraeon wedi ailagor nawr.

I gydymffurfio â’r rheoliadau cyfredol, rhaid bwcio’r holl weithgareddau ymlaen llaw felly cysylltwch â ni heddiw

01792 284088
sportscentre@gowercollegeswansea.ac.uk

Dyn ni wir yn edrych ymlaen at eich gweld chi eto!

Ein dosbarthiadau

Rydym wedi cadw ein hamserlen yn syml, gan ganolbwyntio ar ein pum dosbarth mwyaf poblogaidd. Mae pob un o’n dosbarthiadau wedi’u teilwra i wahanol lefelau gallu a ffitrwydd.

Troelli Keiser

Dosbarth seiclo dan do i gyfeiliant cerddoriaeth sy’n canolbwyntio ar ddygnwch, cryfder, hyfforddiant egwyl a hyfforddiant dwysedd uchel. Sesiwn ymarfer ardderchog a ffordd hwyliog o losgi calorïau, cyflyru’r cyhyrau a lleddfu straen.

Hyfforddiant Cylchol

Hyfforddiant sy’n cyfuno ymarferion cardio a chyflyru mewn sesiwn ymarfer corff cyfan, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfarpar ac amgylcheddau.

Pilates

Canolbwyntio ar eich osgo, lluniant y corff a sadrwydd craidd. Amrywiaeth lawn o symudiadau araf i hybu ystwythder y cyhyrau.

Oes pen-blwydd arbennig ar y gweill?

Gallwn ni eich helpu i gynllunio parti llawn hwyl o ddim ond £80!
Ffoniwch ni heddiw ar 01792 284088

Aelodaeth o'r Ganolfan Chwaraeon

Sports Centre

Aelodaeth o'r Gampfa

Cyfnod 1 mis 3 mis 6 mis 12 mis
Pris (sengl) £27.50 £70/52.50* £113/80.50* £190/130*
Pris (pâr) n/a £119/86* £190.50/130* £327/207*

*Dewis Aelodaeth Adegau Tawel: Llun - Gwener 6.30am - 4.30pm a thrwy'r dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig.

Aelodaeth o'r Gampfa i Fyfyrwyr*

Cyfnod 1 mis 6 mis 12 mis  
Pris (sengl) £13.50 £66 £110  

* Rhaid i chi ddangos prawf dilys eich bod chi'n fyfyriwr h.y. cerdyn UCM.

Aelodaeth GORFFORAETHOL (e.e. yr Heddlu a'r GIG)

Cyfnod 3 mis 6 mis 12 mis  
Pris (sengl) £64 £104.50 £190.50
Adegau tawel* £42 - -

Campfa    Hyfforddiant Cylchol    Sboncen    Badminton

*Dewis Aelodaeth Adegau Tawel: Llun - Gwener 6.30am - 4.30pm a thrwy'r dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig.

Ennill cymwysterau

Dewch i gwrdd â Bobbie. Fe wnaeth hi gofrestru ar y cwrs hyfforddwr ffitrwydd er mwyn iddi allu cynnig dosbarthiadau ymarfer corff yn ogystal â rhoi cyngor am iechyd a maeth i'w chleientiaid. Wedi cael eich ysbrydoli? Cynigiwn dystysgrifau mewn hyfforddi ffitrwydd a hyfforddiant personol ac rydym ni wedi helpu rhai o'r goreuon i gael gyrfa yn y diwydiant ffitrwydd.

Roeddwn i am gynnig gwasanaeth llawn i'm cleientiaid a'u cael nhw i gwympo mewn cariad ag ymarfer corff fel y gwnes i.”

Sports Centre


View Gower College Swansea Sites in a larger map

Sut i ddod o hyd i ni

Canolfan Chwaraeon
Heol Tycoch
Abertawe
SA2 9EB

Ffôn: 01792 284088
E-bost: sportscentre@gowercollegeswansea.ac.uk
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter

Oriau agor

Llun - Iau - 6.30am - 10pm
Gwener - 6.30am - 9pm
Sadwrn - 8am - 7pm
Sul - 8am - 9pm

Mae'r ganolfan chwaraeon ar gau ar y diwrnodau canlynol*:

Dydd Gwener y Groglith - Dydd Llun y Pasg
Calan Mai
Gŵyl Banc y Sulgwyn
Gŵyl Banc mis Awst
Dydd Nadolig i Ddydd Calan

*Sylwch bydd y Ganolfan Chwaraeon yn cau yn ystod tywydd garw. Os bydd unrhyw ran o'r coleg ar gau yn yr amgylchiadau hyn, bydd neges yn cael ei rhoi ar y dudalen hafan a gaiff ei diweddaru'n gyson.