Canolfan Chwaraeon

 

Ewch i’r brif dderbynfa pan gyrhaeddwch.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar sportscentre@gcs.ac.uk neu 01792 284088.​

Ein dosbarthiadau

Rydym wedi cadw ein hamserlen yn syml, gan ganolbwyntio ar ein pum dosbarth mwyaf poblogaidd. Mae pob un o’n dosbarthiadau wedi’u teilwra i wahanol lefelau gallu a ffitrwydd.

Troelli Keiser

Dosbarth seiclo dan do i gyfeiliant cerddoriaeth sy’n canolbwyntio ar ddygnwch, cryfder, hyfforddiant egwyl a hyfforddiant dwysedd uchel. Sesiwn ymarfer ardderchog a ffordd hwyliog o losgi calorïau, cyflyru’r cyhyrau a lleddfu straen.

Hyfforddiant Cylchol

Hyfforddiant sy’n cyfuno ymarferion cardio a chyflyru mewn sesiwn ymarfer corff cyfan, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfarpar ac amgylcheddau.

Pilates

Canolbwyntio ar eich osgo, lluniant y corff a sadrwydd craidd. Amrywiaeth lawn o symudiadau araf i hybu ystwythder y cyhyrau.

Oes pen-blwydd arbennig ar y gweill?

Gallwn ni eich helpu i gynllunio parti llawn hwyl o ddim ond £80!
Opsiwn ar gael i hurio cyfleuster chwarae meddal am £35
Ffoniwch ni heddiw ar 01792 284088

Aelodaeth o'r Ganolfan Chwaraeon

Sports Centre

Aelodaeth o'r Gampfa

Cyfnod 1 mis 3 mis 6 mis 12 mis
Pris (sengl) £27.50 £70/52.50* £113/80.50* £190/130*
Pris (pâr) n/a £119/86* £190.50/130* £327/207*

*Dewis Aelodaeth Adegau Tawel: Llun - Gwener 6.30am - 4.30pm a thrwy'r dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig.

Aelodaeth o'r Gampfa i Fyfyrwyr*

Cyfnod 1 mis 6 mis 12 mis  
Pris (sengl) £13.50 £66 £110  

* Rhaid i chi ddangos prawf dilys eich bod chi'n fyfyriwr h.y. cerdyn UCM.

Aelodaeth GORFFORAETHOL (e.e. yr Heddlu a'r GIG)

Cyfnod 3 mis 6 mis 12 mis  
Pris (sengl) £64 £104.50 £190.50
Adegau tawel* £42 - -

Campfa    Hyfforddiant Cylchol    Badminton

*Dewis Aelodaeth Adegau Tawel: Llun - Gwener 6.30am - 4.30pm a thrwy'r dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig.

Ennill cymwysterau

Dewch i gwrdd â Bobbie. Fe wnaeth hi gofrestru ar y cwrs hyfforddwr ffitrwydd er mwyn iddi allu cynnig dosbarthiadau ymarfer corff yn ogystal â rhoi cyngor am iechyd a maeth i'w chleientiaid. Wedi cael eich ysbrydoli? Cynigiwn dystysgrifau mewn hyfforddi ffitrwydd a hyfforddiant personol ac rydym ni wedi helpu rhai o'r goreuon i gael gyrfa yn y diwydiant ffitrwydd.

Roeddwn i am gynnig gwasanaeth llawn i'm cleientiaid a'u cael nhw i gwympo mewn cariad ag ymarfer corff fel y gwnes i.”

 

Darganfyddwch yr ystod eang o gyfleusterau sydd ar gael yng Nghanolfan Chwaraeon Tycoch, gan gynnwys campfa, ystafell droelli/beicio, a The Forge; ystafell Olympaidd lle gallwch godi pwysau a derbyn hyfforddiant ymarferol. Bydd y daith VR yn dangos y mannau a ddefnyddir ar gyfer ein hyfforddiant ffitrwydd yn ogystal â’n dosbarthiadau.

 

Sports Centre


View Gower College Swansea Sites in a larger map

Sut i ddod o hyd i ni

Canolfan Chwaraeon
Heol Tycoch
Abertawe
SA2 9EB

Ffôn: 01792 284088
E-bost: sportscentre@gowercollegeswansea.ac.uk
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter

Oriau agor

Llun - Iau - 6.30am - 10pm
Gwener - 6.30am - 9pm
Sadwrn - 8am - 7pm
Sul - 8am - 9pm

Mae'r ganolfan chwaraeon ar gau ar y diwrnodau canlynol*:

Dydd Gwener y Groglith - Dydd Llun y Pasg
Calan Mai
Gŵyl Banc y Sulgwyn
Gŵyl Banc mis Awst
Dydd Nadolig i Ddydd Calan

*Sylwch bydd y Ganolfan Chwaraeon yn cau yn ystod tywydd garw. Os bydd unrhyw ran o'r coleg ar gau yn yr amgylchiadau hyn, bydd neges yn cael ei rhoi ar y dudalen hafan a gaiff ei diweddaru'n gyson.