Mae Tycoch yn gampws prysur a bywiog i fyfyrwyr sy’n dilyn amrywiaeth o gyrsiau galwedigaethol.

Agorodd ein prosiect buddsoddi gwerth £4 miliwn, sydd wedi creu ystafelloedd dysgu a chymdeithasol modern, ar y campws ym mis Chwefror 2018.

Ar y llawr cyntaf mae Canolfan Brifysgol bwrpasol i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau lefel uwch. Mae’r ganolfan yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, ystafell gyffredin a man dysgu arbenigol.

Mae’r campws o fewn pellter cerdded i Sgeti ac mae’r cysylltiadau cludiant i ac o ganol dinas Abertawe yn ardderchog.

Oriau agor

Yn ystod y tymor

Dydd Llun i Ddydd Iau - 8am tan 9pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Yn ystod y gwyliau
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am tan 5pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Manylion Cyswllt

Heol Tycoch,
Abertawe
SA2 9EB
Ffôn: 01792 284000
E-bost: ymholiadau@coleggwyrabertawe.ac.uk