Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch) Cymru a Gogledd Iwerddon

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cymhwyster hwn yw arwain ac asesu datblygiad gwybodaeth a sgiliau sy’n ymwneud ag arwain timau a rheoli adnoddau mewn lleoliadau Plant a Phobl Ifanc. Bydd hyn yn rhoi cymhwysedd galwedigaethol i weithio mewn rôl uwch ymarferydd neu rôl goruchwylio. Bydd ymgeiswyr yn mynychu’r Coleg am dair awr yr wythnos.

Diweddarwyd April 2018

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond bydd angen i ddysgwyr ddangos tystiolaeth o allu ar lefel briodol. Bydd angen i ddysgwyr feddu ar o leiaf blwyddyn o brofiad cymhwyster ôl-Lefel 3.

Bydd angen profiad o weithio mewn rôl goruchwylio gan fod rhaid i ymgeiswyr ddangos cymhwysedd mewn gwybodaeth a sgiliau.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cymhwyster yn cynnwys deg uned orfodol (Grŵp A) gyda chyfanswm gwerth credyd o 52. Mae hefyd yn cynnwys ystod o unedau dewisol (Grŵp B/C). Bydd angen i ddysgwyr gyflawni’r holl unedau gorfodol ac yna cwblhau 28 credyd o’r dewis o unedau opsiwn i ddod â chyfanswm y credydau a gyflawnir i isafswm o 80.

Asesir cymhwysedd trwy aseiniadau ac asesiad yn y lleoliad gwaith. Cynigir y cwrs hwn hefyd fel Prentisiaeth Uwch.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall dysgwyr gwblhau unedau ychwanegol i gyflawni’r Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth) Cymru a Gogledd Iwerddon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn rhedeg am un noson yr wythnos, nos Fawrth 6pm-9pm

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes