Prentisiaeth Sylfaen Ffasiwn a Thecstilau (Lefel 2)

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Yn ystod y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn cwblhau’r ddau gymhwyster canlynol a ddatblygwyd gyda Creative Skillset a’r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer dillad, esgidiau, tecstilau a busnesau cysylltiedig.

  • Tystysgrif mewn Cynhyrchu Dillad, Esgidiau, Lledr neu Decstilau
  • Tystysgrif mewn Gweithgynhyrchu Cynhyrchion wedi’u Gwnïo.

Ychwanegwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Bydd cyfweliad ffurfiol. Byddai gradd C neu uwch mewn TGAU Mathemateg a Saesneg yn ddelfrydol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn is-sectorau dillad a thecstilau.

Cyfleoedd Dilyniant

Prentisiaeth ar lefel uwch gyda chyflogwr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gellir addysgu elfennau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes